Incentiu a les empreses de transport públic perquè renovin la flota

El Govern aprova un decret que deixa de subvencionar els hidrocarburs als vehicles més contaminants

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Reglament d’Impostos especials per tal d’actualitzar els criteris de devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs als transportistes professionals als estàndards vigents en matèria d’emissions de gasos de combustió interna. L'objectiu, segons el ministre Jordi Cinca, és incentivar les empreses de transport públic (mercaderies i passatgers) perquè renovin els vehicles i que siguin més eficients i menys contaminants.

El Reglament d’impostos especials vigent des de l’any 2009, preveu, tal com estipula la normativa vigent, una devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs, per als transportistes professionals de mercaderies i persones, en funció de l’eficiència energètica del motor seguint la classificació europea d’emissions de gasos. Aquesta modificació actualitza l’aplicació d’aquesta mesura, privilegiant als vehicles que s’ajusten a la categoria menys contaminat marcada per la classificació europea. A més, s’elimina la restricció quantitativa marcada actualment a 25.000 litres anuals.

L’import de la devolució parcial que determina la modificació del Reglament serà de 0,14 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 6' igual a la vigent per a l’any en curs, de 0,12 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 5', un nivell inferior a la vigent per a l’any en curs i de 0,10 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 4' de dos nivells inferior a la vigent per a l’any en curs.

El format del Reglament preveu l’aparició de noves classificacions de vehicles menys contaminats de manera que les bonificacions s’adaptarien a les classificacions actualitzades. Queden fora de la subvenció els vehicles 'euro 3'. Segons Cinca encara hi ha al país uns 100 vehicles de transport públic d'aquesta categoria i que, per tant, són més contaminants. Aquesta normativa entrarà en vigor el primer de gener del 2019.

Reglament de treball

El Consell de Ministres també ha aprovat, aquest dimecres, la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària, per tal d’introduir algunes precisions per salvaguardar els drets dels usuaris. El Reglament d’organització i funcionament del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària es va aprovar el passat 1 d’agost per desenvolupar la Llei de serveis socials i sociosanitaris. El text regula les funcions i funcionament d’aquest servei que ha d’ajudar a garantir el bon desenvolupament dels serveis socials i sociosanitaris.

D'altra banda, s'ha aprovat el Reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’Administració general de naturalesa no tributària. El text aprovat defineix un procediment senzill per tal d’oferir als administrats un mecanisme fàcil que permeti fraccionar i ajornar els deutes amb l’Administració general.