Llista i avís a les 43 fundacions en liquidació

Els afectats han de contactar amb el Protectorat de l'Estat

El Govern ha elaborat una llista de les fundacions que es troben en procés de liquidació, un total de 43. L'executiu va aprovar dimecres l'avís d'aquesta publicació, la qual sortirà publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la setmana vinent. Es recorda a les fundacions que hi consten que tenen un termini màxim de dos mesos, a partir d'aquest avís, per manifestar el que tinguin convenient, contactant amb el Protectorat de l'Estat, ubicat a l'edifici administratiu de l'Obac.

Concretament, l'avís és per als eventuals creditors o totes les persones a qui directament o indirectament els afecti la liquidació, inclòs l'òrgan de govern de la fundació.

La publicació de les fundacions en procés de liquidació respon als preceptes que marca la llei del 2008 de fundacions, en concret, el capítol V relatiu a la fusió, escissió, extinció i liquidació; i al Decret de 2012 d’aprovació del Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions.