Més de 9.000 esportistes federats durant la temporada 2019-2020

El total representa un lleuger descens del 0,5% respecte del període anterior

El nombre de llicències esportives actives durant la temporada 2019-2020 és de 9.103, la qual cosa representa un descens del 0,5% respecte a la temporada anterior. Cal destacar que d'aquest total, 4.622 (un 7,3% més) formen part de federacions d’esports col·lectius i les restants, 4.481 (amb un descens del 7,5%), corresponen a federacions d’esports individuals, segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística.

D’entre els esports col·lectius, destaquen les 2.879 llicències de la Federació Andorrana de Futbol, que disminueixen un 13% respecte a la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, la federació que engloba una quantitat més elevada de llicències és la d’esquí, amb un total de 999 llicències esportives, un 5,5% menys respecte a la temporada 2018-2019.

Si es desglossen les llicències esportives per sexe, tenim que a la temporada 2019-2020 es constata una presència majoritària d’ homes federats, amb un total de 6.776 llicències (74,4% del total i un 11% menys que la temporada anterior), front les 2.327 llicències femenines, que suposen el 25,6% restant, amb una variació positiva del 3,3% respecte a la temporada passada.

Per edats, hi ha 2.653 llicències esportives corresponents a menors d’onze anys (el 29,1% del total); 2.229 a menors d’entre onze i catorze anys (24,5%); 1.289 llicències de persones d’entre els quinze i els disset anys (14,2%) i 2.932 d'esportistes de més de 18 anys (el 32,2% restant).

Per últim, cal destacar que durant la temporada 2019-2020 s’han atorgat 51 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, el que suposa un decrement del 5,6% en relació a la temporada anterior i una variació nul·la respecte la temporada 2017-2018.