Més d'un miler d'instal·lacions poden suposar risc de legionel·losi

El Govern impulsa un reglament que amplia el control de les estructures existents

El ministeri de Salut estima que al país hi hauria més d’un miler d’instal·lacions de risc de legionel·losi a les quals serà d’aplicació el nou reglament que estableix les normes tecnicosanitàries per a la prevenció i el control del bacteri i que el Govern ha aprovat aquest dimecres en consell de ministres. D’aquesta manera, aquest marc normatiu integra en un sol text les obligacions que aquestes instal·lacions hauran de complir, ja que fins ara només les torres de refrigeració i els vasos d’hidromassatge, és a dir, jacuzzis, estaven sotmesos a una regulació específica.

Tal com ha manifestat el cap d’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, amb els anys el volum d’instal·lacions que poden actuar com a potencials focus de proliferació s’han incrementat i cal, per tant, tenir una norma que les reguli. De fet, amb els dos reglaments existents, es calcula que només es cobria un 10% del total. Així, Salut estima que al país hi ha tres torres de refrigeració, de les quals només hi ha una operativa, i 81 vasos d’hidromassatge. A aquestes instal·lacions cal afegir les 800 xarxes d’aigua freda i calenta en edificis de concurrència pública (hotels i altres allotjaments turístics, centres esportius, centres sanitaris, etcètera); i un centenar d’altres equipaments com poden ser túnels de rentat, nebulitzadors dels centres comercials, fonts ornamentals, etcètera.

Un dels aspectes més importants que es derivaran d’aquesta norma, tal com ha comentat Casals, és que els titulars d’aquestes instal·lacions les hauran de notificar, la qual cosa permetrà que es faci un cens, que pot resultar molt útil en casos en què es detecti un brot, per localitzar-ne el focus. A més, es crea la figura del centre o establiment sensible, en aquest cas l’hospital i altres centres assistencials sanitaris i sociosanitaris. A més, s’obligarà a implementar mesures preventives i un programa d’autocontrol a totes les instal·lacions de risc i es fixen els requisits per al personal que fa el manteniment, tractament i control de les instal·lacions, es regulen les empreses de tractament i control i els centres formadors i es fixa uns mínims de condicions per als laboratoris que fan anàlisi d’aïllament de legionel·la. A l’últim, es regula la vigilància sanitària i les actuacions davant un brot.

Pel que fa als terminis, cal destacar que els titulars d’aquests instal·lacions tindran un any per notificar la seva existència. Els centres o establiments sensibles tindran dos anys per disposar i aplicar el pla de prevenció i control de la legionel·la en totes les instal·lacions i equipaments de risc, mentre que els altres centres o establiments d’ús col·lectiu disposaran de tres anys per adequar-se al reglament. Les empreses de serveis de manteniment i control, les de formació i els laboratoris tindran dos anys per a l'adaptació.

Tant el ministre de Salut, Carles Álvarez, com el cap d’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn han destacat que la nova norma servirà per incrementar el nivell de protecció de la salut. L’any passat es van notificar tres casos de legionel·losi. De fet, en el període comprès entre el 2009 i el 2017, l’any en què es van detectar més casos va ser el 2014, amb deu.