Publicitat
Publicitat

No dur el distintiu de la ITV, la infracció més comuna

Altres qüestions, com no dur l'assegurança, són també habituals entre els motius per sancionar els conductors

No disposar del distintiu de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és el tipus d'infracció que al llarg del primer semestre ha suposat un major volum de sancions per part de la Policia més enllà dels excessos de velocitat, que són sempre els més quantiosos. D'aquesta manera, 315 de les 1.312  multes per infraccions al Codi de la Circulació que la Policia ha imposat entre els mesos de gener i juny es corresponen amb aquesta infracció.

Així, si es desglossa les sancions imposades, més enllà de les 6.529 per excés de velocitat, es pot comprovar que la Policia n'ha imposat altres 1.312 per altres tipus d'incompliment del Codi de la Circulació i que per darrere del fet de no dur correctament el distintiu de la ITV hi ha les 231 que han suposat el fet que el conductor circuli sense l'assegurança o no la pugui mostrar. Altres 123 han estat per a conductors que anaven sense el cinturó de seguretat i 68 per l'ús del telèfon mòbil.

Altra infracció comuna que suposa més imposició de multes per part de la Policia són els avançaments incorrectes, que aquest any ja han comportat 72 multes. En aquest cas concret, a més, cal destacar que les multes que s'han posat ja superen les 70 del 2015. Pel que fa a la resta de sancions, cal destacar que les que han estat més nombroses aquest any se situen en la línia del que ha estat altres anys.