Normes a seguir en la tornada a l'escola

El ministeri d'Educació recorda a les famílies com s'haurà de procedir a partir del 2 de juny

El ministeri d'Educació ha emès una circular que ha fet arribar aquest dijous a pares i mares de cara a la represa de l'activitat a les escoles el 2 de juny. En aquest document es recorda quines són les mesures que s'hauran de seguir, de manera generalitzada, en els tres sistemes educatius. Les consignes principals, recorda, és mantenir una distància d'1,5 metres de seguretat, rentar-se les mans de manera freqüent i esternudar o tossir al colze o en un mocador i rentar-se les mans després de fer-ho. També es recorda que caldrà usar la mascareta per accedir al recinte escolar i en totes aquelles situacions que no es pugui garantir el distanciament. Es recorda, tal com ha manifestat aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que a les escoles s'establiran unitats de convivència formades pels mateixos alumnes i adults i que hauran de ser els mateixos cada dia sense que es puguin intercanviar alumnes.

Es recomana evitar aglomeracions i, per això, es recorda que l'entrada i sortida a l'escola seran esglaonades i que no es permetrà l'entrada de les famílies al centre. També es recorda que no hi haurà transport escolar i que els adults i infants vulnerables davant la malaltia hauran de ser avaluats pel seu metge per determinar si poden anar al centre i en quines condicions. A més, es recomana que aquells que presentin símptomes compatibles amb la malaltia s'abstinguin d'anar a escola. El document també recull que en cas que un infant presenti símptomes cal separar-lo de la resta d'infants i avisar la família perquè el vagin a recollir de seguida. També s'informa que cal que adults i nens es canviïn de roba cada dia i que la rentin a 60 graus i que el material és d'ús personal i que no es pot compartir fora de la unitat de convivència.

Mesures segons les edats

Per als alumnes d'entre els 6 i els 18 anys les unitats de convivència seran de 15 alumnes. Els estudiants que formin part d'una mateixa unitat podran anar sense mascareta i atansar-se els uns als altres i els adults poden no dur la mascareta. Malgrat això, quan als docents els calgui apropar-se a un dels alumnes a menys d'1,5 metres s'hauran de posar la mascareta i també l'infant. En els espais comuns els estudiants hauran de fer servir sempre la mascareta. Quan estiguin en grups que no siguin de convivència caldrà mantenir la distància d'un metre i mig. El docent pot proposar als alumnes de treure’s la mascareta i, en aquest cas, el docent també se la podrà treure sempre que estigui a una distància mínima d'1,5 metres dels alumnes. En el moment que no puguin respectar la distància mínima caldrà que tant alumne com el docent es posin la mascareta.

Per als menors de 6 anys, i tenint en compte que no poden dur la mascareta durant tota la jornada escolar ni tampoc es pot garantir que mantinguin el distanciament social, les normes són diferents. Per això, podran establir-se un màxim de 10 alumnes per aula; la mascareta no serà obligatòria per als alumnes un cop siguin a l’aula; els adults hauran d'anar amb mascareta FFP2 durant tota la jornada i pantalla o ulleres protectores i el personal ha de fer ús de bates de cotó que caldrà que rentin cada dia a 60 graus.