Nova passa endavant per materialitzar el giny del Carroi

L'equip format per Suport Enginyers Consultors, Euroconsult i Joan Pi Cerdà han estat els adjudicataris del concurs que van convocar els comuns d'Andorra la Vella i la Massana per als treballs d'assessorament tècnic per a la redacció del plec de bases del concurs per a la concessió, construcció i explotació d'un giny al pic de Carroi.

L'equip redactor rebrà un import de 24.871 euros per fer els treballs, 12.435 per part de cada corporació comunal. Les empreses disposaran d'un mes per a la redacció dels plecs de condicions administratives i tècniques i també un mes per a la redacció de l'informe tècnic que ha de justificar la proposta d'adjudicació definitiva.

Un cop aquest equip hagi fet la tasca encomanada, ja es podrà tirar endavant el concurs per a l'adjudicació definitiva dels treballs d'instal·lació del giny. Cal recordar, en aquest sentit, que la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha manifestat en més d'una ocasió que hi ha empreses interessades a fer aquests treballs.