Obligaries a dur sempre la mascareta posada en espais públics?

Votar 1460 Vots | Resultats

  • Sí, per precaució, encara que quedi garantida la distància de seguretat 78%

  • No, perquè no està demostrat científicament que el virus es transmeti per l'aire 22%

1460 Vots | Tornar