Preocupació pels accidents mortals del 2017

Des de l'ACA es posa en relleu que cal fer incidència en la conscienciació dels conductors

L’Informe de la Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (IMACA) reflecteix una davallada general de la sinistralitat a la carretera durant el 2017, especialment pel que fa als accidents amb ferits greus, que cauen un 27%. Però a l’altre costat de la balança hi ha la dada que hi va haver quatre víctimes mortals arran de tres accidents, amb la qual cosa l’objectiu de zero víctimes mortals, que s’havia aconseguit el 2016, no s’ha assolit, la qual cosa ha lamentat el presidenta de l’ACA, Enric Pujal.

La franja d’edat en què hi ha hagut més sinistralitat és la compresa entre els 30 i els 49 anys i, on més baixa és en la dels conductors novells. També és aquesta franja en la qual la incidència de la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues és més baixa. Des de l’ACA es fa una valoració positiva del fet que els conductors més joves siguin els que semblin més conscienciats, però s’incideix en el fet que caldria incidir molt més, ja que sembla per exemple que en aquesta franja dels 30 als 49 anys i fins i tot en els majors de 50 no hi ha “prou conscienciació” sobre els perills que suposen la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. També creuen que cal fer incidència en les distraccions al volant i l’ús del telèfon mòbil.

El fet que molta d’aquesta sinistralitat a la via es doni entre motocicletes i ciclomotors ha fet que l’ACA hagi elaborat un pla que aquest mateix dimecres a la tarda presenten al Govern i que els agradaria posar en marxa de manera immediata. Entre les accions que inclou aquest pla hi ha cursos per a motoristes. 

L’informe també recull dades sobre les sancions, que s’han doblat el 2017 respecte del 2016 però també ho posen en relació amb el major volum de controls duts a terme per la policia. De totes maneres, una dada que consideren “sorprenent” des de l’ACA, tal com ha destacat el secretari general, Antoni Sasplugas, és que encara hi hagi gent que circula sense el cinturó o sense l’assegurança del vehicle, tot i que en contrapartida es valora de manera satisfactòria que baixi l’absentisme a la ITV, i que, per tant, sembli que els conductors vegin que és “un servei que garanteix la seva seguretat”.

Anteriors informes

L’IMACA fa un balanç en aquesta sisena edició dels cinc anteriors, en què s’havia inclòs sempre un apartat per fer suggeriments sobre diferents temàtiques. Pujal ha posat en relleu que en tots els àmbits “hi ha molta feina per fer”, exceptuant el de la mobilitat elèctrica que ha estat “un model d’èxit”. D’aquesta manera, des de l’ACA es destaca que arran de l’informe del 2012, en què es va abordar la qüestió dels passos de vianants, s’ha fet una revisió de la seguretat dels mateixos però troben a faltar el fet que el vianant “encara no es prioritza”. En aquest sentit, consideren que caldria que fos considerat “una prioritat” i que hi hagués una homogeneïtzació de la senyalització, les mides i el color dels passos. El que sí valoren de manera positiva és que s’estiguin homogeneïtzant, entre els comuns, la manera de recollir dades sobre la sinistralitat. En aquest sentit, cal destacar que el 2017 hi va haver menys atropellaments. 

Pel que fa a l’informe del 2014 i en el qual s’identificaven els punts negres de la xarxa viària, una vintena, des de l’ACA es destaca el fet que des de l’administració s’han fet accions a la via pública per resoldre o s'ha començat a fer-ho, aquests punts negres, i també posen en relleu que l’estat dels vehicles millora per un menor absentisme a la ITV. En canvi, creuen que els accidents en determinats punts poden estar lligats al factor humà després que els altres dos hagin millorat. Així, Sasplugas ha insistit que les causes més habituals de la sinistralitat en els punts on hi ha concentració d’accidents són l’estat de la via, el vehicle, el conductor i altres com pot ser la meteorologia. En aquest cas, es considera que cal incidir en el conductor.

Quant a l’informe del 2015, que es va centrar en la bicicleta elèctrica, des de l’ACA consideren que cal un enfocament global del projecte perquè esdevingui realment un mitjà de transport que els ciutadans facin servir.