Publicitat
Publicitat

Professionals d’Afers Socials es formen en la prevenció dels abusos sexuals a la infància

La formació ha estat impartida per la fundació Vicki Bernadet, i s'hi han format 38 persones

Aquest dimarts i dimecres, l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del departament d’Afers Socials del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha organitzat la segona sessió de la formació 'Prevenció dels abusos sexuals a la infància', impartida per la fundació Vicki Bernadet, i en què s'hi han format 38 professionals.

Els objectius principals d’aquesta acció han estat conèixer l’abús sexual infantil en totes les tipologies, les incidències i la prevalença, així com els perfils dels abusadors. També s’ha format en la detecció de casos, així com en la seva comunicació i els principis bàsics d’actuació. Finalment, també s’instrueix en les possibles conseqüències que pateixen les víctimes a curt i llarg termini, com també mecanismes i eines d’intervenció amb aquests menors, infants i adolescents.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la línia d’actuació que el ministeri està duent a terme des de l’any 2015 per a la prevenció, la detecció i el tractament de l’abús sexual infantil en el marc del conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexual, adoptat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007.

La protecció del menor és el nucli essencial d’aquest conveni, que se centra principalment en el respecte pels drets del nen, assegurant el seu benestar, tenint en compte les seves opinions, necessitats i inquietuds, i actuant en tot moment a favor de l’interès superior del menor.

En aquesta segona edició, s’ha format tot el personal adscrit al departament d’Afers Socials que realitza intervencions directes, i s’ha seguit treballant pel compliment d’un dels requisits més importants del conveni: l’acció preventiva i sobretot formativa dels professionals que treballen en contacte directe amb els infants.

En el marc d’aquestes actuacions preventives i formatives per prevenir, detectar i tractar l’abús sexual infantil, el departament d’Afers Socials compta amb la participació i la col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.