Prop de 80.000 euros per la mudança de la nova seu de la justícia

La voluntat del Consell Superior de la Justícia és que l'activitat al nou edifici comenci el mes de setembre

Els treballs de trasllat de l’actual seu de la justícia a la nova tindrà un cost de 77.850 euros. Així consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), on s’especifica que serà l’empresa Transport Tot qui s’encarregarà de fer el desmuntatge, trasllat i muntatge de mobiliari, i embalatge i trasllat de material d’informàtica, d’oficina i arxius des de les dependències actuals fins a la nova seu judicial. 

Cal recordar que la voluntat del Consell Superior de la Justícia és que aquest trasllat pugui estar ja fet de cara a principis del mes de setembre, de tal manera que l’activitat ja es pugui dur a terme a partir d’aquest mes en el nou edifici.

D’altra banda, el Consell Superior de la Justícia ha publicat un edicte per a la convocatòria de les proves per cobrir dues places vacants en el càrrec de fiscal adjunt. Aquesta selecció consisteix en la superació d’una valoració psicotècnica, d’un concurs oposició i la superació de la formació complementària i específica. Els candidats podran presentar la seva sol·licitud fins al 7 de setembre. Aquestes dues places es convoquen per suplir les baixes de les fiscals adjuntes Carolina Bailén i Alexandra Cornella. Les persones que guanyin el procés de selecció seran nomenades per mandats renovables de sis anys.