Pròrroga dels contractes de lloguer i una rebaixa al 0% de la cessió de sòl, principals mesures per l'habitatge

El Govern ha entrat a tràmit aquest dilluns la Llei de mesures urgents en matèria d'arrendaments de finques urbanes i millora del poder adquisitiu. En aquest sentit el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha explicat que l'eix principal de la llei és la pròrroga dels contractes de lloguer. A més, la llei restableix la mesura d'exempció de determinats requisits d'habitabilitat per a un període de divuit mesos i determina que els comuns poden decretar en sòl urbà consolidat la reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria de sòl per a habitatges destinats al mercat de lloguer fins a un 0%. D'altra banda, el ministre ha presentat el pla d'ajudes a l'habitatge de lloguer pel 2021 amb una dotació pressupostària de 2.211.869,22 euros, un 10% més que l'any anterior.

A més, la nova normativa determina un augment de fins a un 15% de la bonificació específica per incentivar la rehabilitació d'habitatges destinats a l'arrendament com a habitatge habitual, dins del Pla Renova, i el restabliment de la mesura d'exempció de determinats requisits d'habitabilitat per a un període de divuit mesos. "Permet aportar al mercat de lloguer producte de rehabilitació d'edificis que tenien altres usos o d'edificis que avui en dia no poden complir amb les lleis d'edificació", ha apuntat el ministre, assenyalant que aquesta mesura ja ha introduït al mercat 174 pisos.

Ajuts a l'habitatge de lloguer

Durant la roda de premsa, també s'ha presentat el pla d'ajudes a l'habitatge de lloguer del 2021 amb una dotació pressupostària de 2.211.869,22 euros, un 10% més que l'any passat quan va ser de 2.010.790,20 euros. Durant el 2020, 1.071 llars van poder beneficiar-se de l'ajut amb una mitjana anual de 1.800 euros d'ajudes i una mensual de 156 euros. La convocatòria d'aquest 2021 preveu un 30% de reducció del lloguer per a la població en general i un 35% per a certs col·lectius com són els joves, les persones grans, les famílies monoparentals o nombroses, les persones amb discapacitat a la unitat de convivència i les dones en situació econòmica desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada i dones víctimes de la violència de gènere i domèstica.

Les novetats que presenta la convocatòria són l'increment en un 5% de l'import màxim de la renda mensual del lloguer i, a més, no serà motiu desfavorable, per no rebre l'ajut, superar la renda màxima de lloguer establerta a la convocatòria quan aquest sigui l'únic requisit que no es compleix. "Aquests canvis donaran cabuda a moltes més persones", ha dit el ministre. La convocatòria estarà oberta del dilluns 19 d'octubre fins al divendres 20 de novembre i les bases es troben a www.aferssocials.ad