Publicitat
Publicitat

Pujadas celebra que el Col·legi d'Advocats no vegi conflicte d'interessos en la seva tasca en l'afer BPA

L'advocat celebra que s'hagi arxivat la queixa del grup d'empleats del banc i assegura que la resolució del col·legi està "suficientment motivada"

La junta de govern del Col·legi d'Advocats va acordar, el 6 d'abril passat, arxivar la queixa que va formular el juliol passat un grup d'exempleats de BPA per considerar un conflicte d'interessos que l'advocat Manuel Pujadas hagués defensat els treballadors de l'entitat i, posteriorment, passés a portar la defensa del Govern en la causa penal de BPA.

En la resolució, el col·legi considera que quan Pujadas era l'advocat dels empleats de BPA, només va tenir accés a informació de caire laboral o sobre productes financers on els empleats tenien dipositats els seus estalvis. Així, el Col·legi d'Advocats assenyala que la defensa del Govern en la causa penal de BPA "és un assumpte totalment diferent quant a la matèria" i, per tant, que Pujadas no ha pogut fer ús de la informació obtinguda en execució del primer encàrrec professional. Tot i que l'advocat també va assistir una empleada de BPA en una declaració en qualitat d'inculpada, el col·legi considera que tampoc hi ha conflicte d'interessos perquè, posteriorment, la querella del Govern es va interposar contra alguns treballadors però no contra ella.

Aquest dijous, l'advocat ha celebrat la decisió i ha assegurat que la resolució del col·legi, malgrat algunes informacions publicades, "és suficientment llarga i motivada". També ha defensat que l'òrgan no hagi notificat el contingut de la resolució als treballadors que van formular la denúncia, que únicament van ser informats de l'arxivament. Ho justifica pel fet que no tenen un interès legítim; és a dir, que no surten ni beneficiats ni perjudicats per la decisió, i que aquest procediment es fonamenta en fins a sis sentències de la justícia andorrana d'ençà del 1995.

Manuel Pujadas ha tornat a insistir que quan va assessorar els empleats de BPA "l'únic objectiu" era aconseguir que no es perdessin llocs de treball, i que es tractava d'un objectiu també compartit pel Govern. "No vam examinar el funcionament del banc ni vam tenir coneixement de cap dels fets que posteriorment han sortit a la llum", ha assegurat. A més, Pujadas ha insistit en què es va acordar que no s'entraria en valorar l'acció del Govern i que, per tant, es va aconsellar als treballadors que no s'abordés la qüestió de les responsabilitats fins que s'hagués tancat l'acord que havia de regular el seu futur.

Pel que fa als vuit mesos que ha trigat el Col·legi d'Advocats en resoldre la queixa, el lletrat no ha volgut entrar a valorar aquesta qüestió, però en tot cas creu que el retard està motivat "més per raons operatives que no pas del debat". Finalment, Pujadas ha assegurat que tots els membres de la junta del Col·legi d'Advocats amb interessos en l'afer BPA es van inhibir a l'hora de prendre la decisió.