Publicitat
Publicitat

El Raonador constata un increment d'expedients, molts sobre habitatge

Recomana que es pogués “posar en el mercat la quantitat enorme existent de pisos tancats”

El Raonador del Ciutadà va tractar al llarg de l’any passat un total de 351 expedients, la qual cosa representa un increment del 16,22% respecte del 2015, segons consta a l’informe anual al Consell General i que ha estat publicat al Butlletí del Consell General. Aquest increment es dona, especialment, en accions privades (sobretot en habitatge), sector social, i Administració general.

Així en el primer dels apartats el Raonador constata les dificultats per trobar pis, problemes de contractes, en les comunitats i pisos cars, entre d’altres i per aquest motiu recomana que es pogués “posar en el mercat la quantitat enorme existent de pisos tancats”, així com l’elaboració d’un contracte marc d’arrendament i la revisió dels paràmetres d'adjudicació d’ajudes a l’habitatge.

Pel que fa al sector social, des de la institució es posa en relleu que “la carestia de vida” ha fet que augmentin les demandes al Ministeri d’Afers Socials i es demana “un esforç més, dels molts que fa, perquè elabori uns paràmetres que s’ajustin més a les realitats de les persones en particular”. Quant a la CASS, també remarca que “les queixes han augmentat”. El tipus de reclamacions, assenyala,  “continuen sent les mateixes: rebre l’alta mèdica quan el malalt encara està seguint tractament mèdic o patint certes invalideses; no estar d’acord amb la invalidesa aplicada o un tracte de determinat personal de l’entitat amb els usuaris mancat de consideració i poc profesional”.

Quant a l’Administració general, les queixes han augmentat en un 16%, “possiblement aquest augment sigui degut a la posada en funcionament del Departament de Tributs i Fronteres”, destaca el Raonador en l'informe.

En canvi, en la mateixa memòria, es posa en relleu que les queixes relacionades amb la Justícia davallen un 14,70% respecte del 2015.