Publicitat
Publicitat

El Raonador alerta del retard de l'Administració en adjudicar ajudes econòmiques

La institució també ha rebut nombroses queixes pel tracte rebut de part de les assistentes socials i ha demanat mesures al Ministeri d'Afers Socials

El Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez, va atendre durant el 2016 102 expedients socials, un 23% més que l'any anterior. Les queixes d'aquest apartat estan dividides en tres subseccions: pensions i CASS (63 expedients), infants i joves (8 expedients) i tràmits socials (31 expedients). En aquest darrer àmbit, relacionat amb les sol·licituds d'ajudes econòmiques, el Raonador del Ciutadà ha alertat del retard de l'Administració en adjudicar les ajudes econòmiques acceptades, i ha demanat al Ministeri d'Afers Socials "un esforç més" perquè elabori "uns paràmetres que s’ajustin més a les realitats de les persones en particular".

La institució, en el seu informe del 2016, també fa menció a la quantitat de ciutadans que han mostrat el seu desacord amb el tracte rebut en l’actuació de les assistentes socials. Així, el Raonador considera que quan els ciutadans acudeixen a les assistentes socials, "haurien de rebre el tracte que es mereixen, més humà i respectuós", considerant que ja els és prou difícil haver de sol·licitar una ajuda econòmica. En l'informe s'assenyala que diverses persones han estat objecte de "males contestes, menyspreus" i, fins i tot, d'haver rebut com a resposta “que no cobra l'ajuda econòmica després de tres mesos perquè Govern no té diners”.

Arran de les reiterades queixes, Rodríguez va fer un suggeriment formal al Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per tal que fes les gestions escaients prop de les assistentes socials a fi d'evitar tractes no correctes i es prengués consciència que l'usuari vol rebre el tracte que es mereix per part d'una entitat pública. El Ministeri va respondre que eren coneixedors de l'existència de queixes pel tracte rebut per part d'alguna de les treballadores socials, tot i que aquesta situació "no s'havia detectat de manera generalitzada". Així, el Ministeri va assegurar que s'havien iniciat diverses accions encaminades a reconduir la situació denunciada sota la supervisió d'una empresa externa experta en la millora dels processos de qualitat i d'atenció a l'administrat. A més, al setembre es va implementar un Pla director de canvi en l'Àrea d'Atenció a les Persones i a les Famílies, i a l'octubre es va posar en marxa el Servei d'Atenció Immediata per atendre les persones amb necessitat social peremptòria.

Pel que fa a la CASS, les queixes al Raonador del Ciutadà són similars a les d'anys anteriors, principalment sobre rebre l’alta mèdica quan el malalt encara està seguint tractament mèdic o patint certes invalideses; no estar d’acord amb la invalidesa aplicada; no conforme d’acudir amb recurs a la Batllia; i un tracte de determinat personal de l’entitat amb els usuaris mancat de consideració i poc professional.

Finalment, quant a les queixes relacionades amb infants i joves, dels vuit expedients, el Raonador en va rebre dos sobre assetjament escolar. A més, la institució ha demanat al Ministeri d'Afers Socials que els infants del Centre d'Acolliment de la Gavernera puguin tenir una atenció psicològica.