Rascagneres porta la proposta d'augment de les cotitzacions al Consell General

El president del consell d'administració de la CASS diu que la seva obligació és explicar què pot passar en el futur

El president del consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, ha reiterat que per oferir la mateixa qualitat en les prestacions s'han d'augmentar les cotitzacions, tot i que el Govern ja ha dit que no es farà durant aquesta legislatura. Rascagneres ho ha manifestat durant una compareixença de quasi quatre hores a les comissions legislatives de Finances i Pressupost, i Sanitat i Medi Ambient del Consell General i afirmant que "no hem de deixar que això se'ns escapi de les mans".

Rascagneres, acompanyat per Josep Delgado,  president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, han presentar el document 'Memòria anual 2016'. Com a dades més significatives cal destacar l'augment de despeses de la branca general (del 2% del 2012 al 4,9% del 2016), la prolongació de l'esperança de vida i de la població amb patologies cròniques i l'augment del cost dels tractaments per la innovació tecnològica.

Unes altres dades que s'han de tenir en compte són el descens del 7% de les baixes per malaltia (8.555) a causa d'un control més estricte. En canvi, pugen els accidents de treball, arribant als 1.886. Aquesta darrera xifra ha provocat diverses preguntes per part dels consellers generals com ara Sílvia Bonet (independent) o Carine Montaner (Liberals). Rascagneres ha dit que "la legislació potser és massa complexa en un país on hi ha moltes petites empreses i la Inspecció de Treball potser no té prou mitjans per intervenir". També han crescut les pensions per invalidesa (30%) i les pensions per accidents laborals (19%).

El president del consell d'administració de la CASS ha insistit davant els consellers que "la meva obligació és explicar què pot passar en el futur". Ho ha detallat amb una sèrie de propostes per fer més sostenible la parapública, com la inclusió d'una taxa als alcohols i als combustibles, potenciar la prescripció de medicaments genèrics, revisar la nomenclatura de les tarifes, protocolitzar alguns tractaments com les ressonàncies magnètiques o les endoscòpies digestives, a banda del ja esmentat augment de les cotitzacions. En aquest punt, Rascagneres ha dit que caldria arribar al 16 o al 18%, però en un termini d'uns quinze anys.

Pel que fa a la branca de jubilació, ha comentat que hi ha 10.176 pensionistes que reben una pensió mitjana de 574 euros. El 54% han contribuït més de 20 anys i el 15% més de 35 anys, i acaben cobrant la meitat del salari que han cotitzat durant la seva vida professional. El futur d'aquesta branca també pot ser complicat, sobretot si es té en compte que els assegurats menors de 65 anys han adquirit, pel moment, 129 milions de punts.

El fons de reserva augmenta en 73 milions d'euros

Vinculada a aquesta branca hi ha el fons de reserva que, a data 30 de setembre del 2017, disposa de 1.233 milions d'euros. L'any passat es va tancar en 1.167 milions d'euros. Això suposa que ha augmentat en 73 milions i amb una rendibilitat del 3,16% gràcies, segons ha explicat Josep Delgado, als criteris d'inversió. Es basen en una rendibilitat real positiva, un perfil d'inversor moderat i evitar les concentracions en un mateix producte a mig i llarg termini. Hi ha unes inversions no autoritzades que són les de capital risc, l'immobiliari, les divises de països que no pertanyen a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la compra de matèries primes que poden tenir oscil·lacions com ara el petroli. Malgrat aquestes precaucions, la CASS encara té 6,3 milions d'euros bloquejats a Vall Banc (5,8 a Crédit Suisse i la resta en un altre operador també vinculat a l'antiga BPA), i en paraules de Delgado, "no tenim data per recuperar-los". 

En el torn de preguntes dels consellers generals, Rascagneres i Delgado han subratllat que un dels objectius en els propers anys és estabilitzar l'aportació del Govern, per evitar que pugui arribar, segons els directius de la CASS, als 100 milions d'euros. Així mateix, han mostrat la voluntat de la parapública de negociar a la baixa les comissions que cobren els bancs andorrans per gestionar les inversions. En paraules de Rascagneres, "el problema és que en alguns productes són detallistes i no majoristes i mai podran ser tan competitius com altres".

Delgado, per la seva part, ha anunciat que no descarten treballar amb gestors d'inversió de gran prestigi. "Els Messi i els Cristiano Ronaldo de la gestió, uns cracs que podrien fer que les nostres inversions donin més rendibilitat, encara que els gestors ens cobrin més diners per la seva feina", ha assegurat el responsable del fons de reserva.

Finalment, els responsables de la CASS s'han mostrat partidaris de limitar el número de metges convencionats, cosa a la qual s'ha oposat el Govern perquè, com ha destacat Rascagneres, "cal que tinguem una oferta dimensionada a la demanda". 

Etiquetes