Reforçar els horaris saludables impulsats per la pandèmia

Els promotors de l'aplicació dels hàbits europeus creuen que el coronavirus és "una oportunitat per avançar en la distribució dels usos del temps"

Si bé ningú hagués volgut que la Covid-19 existís mai, la pandèmia ha acabat tenint algun efecte positiu sobre la societat. El descobriment del teletreball, l'aplicació de les tecnologies en el dia a dia i una millor consciència sobre la higiene en són alguns, i també l'adaptació a uns hàbits horaris més saludables.

Aquells que impulsen l'aplicació dels horaris europeus a Espanya i Andorra, com l’Oficina per a la Reforma Horària i el Consell Assessor per a la Reforma Horària de Catalunya, han publicat una petició per demanar que el moment actual es converteixi en “una oportunitat per avançar en la distribució dels usos del temps i reforçar una activitat social rutinària, cada cop més matutina”, per adaptar-los i equiparar-los als horaris dels altres països europeus amb l'objectiu de “millorar la qualitat de vida de tots els catalans”.

Les actuals circumstàncies han demostrat que és possible modificar els horaris i adaptar-s'hi. Però des de l’Oficina per a la Reforma Horària i el Consell Assessor per a la Reforma Horària han demanat “abordar de manera més sistemàtica l’avançament dels horaris laborals perquè hi ha sectors importants de la societat que encara fan horaris llargs i tardans”. Al comunicat diuen que "la incorporació del teletreball, cada cop més generalitzat, ha permès començar a fer un canvi en els sistemes d’organització horària", i demanen "posar en marxa fórmules combinades com el teletreball alternat amb la presencialitat, la necessària desconnexió tecnològica i el treball per objectius".

Els dos ens deixen clar que “el teletreball no és pas un privilegi, sinó una forma d’organització del temps laboral que ha d’estar ben dissenyada per evitar inconvenients”. I alerten que si es fa malament té conseqüències: en aquest aspecte, destaquen que “la implantació indiscriminada i precipitada del teletreball, com ha passat en els darrers mesos, ha conduït a discriminacions importants, com és el cas de les dones, les principals cuidadores durant la covid-19, amb més dificultats per conciliar la vida personal i laboral, amb excés d’hores treballades i amb menys accés al món digital”.