Rius sota control

Vuit estacions a la xarxa fluvial prevenen del risc de desbordaments

Andorra disposa de vuit estacions de control als rius per mesurar el cabal, detectar possibles riuades i advertir del risc d'inundació. Les estacions estan gestionades per la UTE Bioma-Ambiotec que va ser la guanyadora del concurs públic del ministeri d'Ordenament del Territori. La UTE compta amb el suport de l'empresa asturiana Envira i de l'andorrana Suport Enginyers Consultors. Envira s'ha encarregat del disseny de l'aparell de manera que les vuit estacions disposen de 'dataloggers' (enregistradors de dades) que llegeixen les dades de nivell de l'aigua, temperatura i humitat que han estat recollits pels sensors. Quan una estació detecta que se supera un determinat nivell d'aigua genera un SMS d'avís a una sèrie d'usuaris del sistema amb el límit assolit i el seu gràfic. Pel que fa a l'empresa Suport la seva tasca ha estat la modelització del cabal hidràulic dels rius.

El sistema permet donar les alarmes per cabal i no per nivell gràcies a que els sensors mesuren l'altura del riu i, en funció de la secció en la qual es trobin, la formula matemática obtinguda  en la modelització, converteix el nivell en cabal i velocitat. A banda dels avisos, els usuaris disposen d'una pàgina web on poden consultar les dades històriques dels nivells, cabals i velocitats. Les dades s'envien cada quinze minuts, però les estacions capten valors cada cinc, tret que es produeixi una alarma amb la qual cosa la comunicació serà immediata.

Bioma és una empresa d'Andorra la Vella dedicada a la gestió tecnicosanitària i mediambiental especialitzada en el subministrament, la instal·lació i l’explotació d’aparells destinats a la mesura en continu de la qualitat de l’aire i de l’aigua. Ambiotec, per la seva banda, treballa en projectes mediambientals.