El SAAS tanca l’expedient a la coordinadora del Cedre

L’informe indica que no s’ha pogut constatar cap irregularitat o comportament inadequat

El  SAAS ha tancat l'expedient informatiu obert a la coordinadora del centre sociosanitari del  Cedre arran de la carta feta per un grup d'infermeres del centre, segons informa el mateix SAAS en un comunicat. L'informe conclou que no s'ha pogut constatar de forma fidedigna cap irregularitat o comportament inadequat de la coordinadora que justifiqui l'obertura d'un expedient disciplinari.

Des del SAAS remarquen que en el procés de transformació en el qual es troba el centre, s'han evidenciat problemes de comunicació i de relació, i per aquest motiu s'han engegat tota una sèrie d'accions per tal de millorar la comunicació i recollir les diferents sensibilitats. Les conclusions del grup de treball creat per tirar endavant el procés de transformació al centre, que ja porta unes setmanes funcionant regularment, juntament amb l'opinió d'un assessorament extern, s'utilitzaran per al disseny de la implantació definitiva del nou model.