Publicitat
Publicitat

L'atenció a l'usuari de l'Hospital i els centres de salut s'homogeneïtzarà abans de finals d'any

L'informe d'assessorament assenyala que la productivitat del personal assistencial és baixa en relació a d'altres hospitals

Establir un nou servei homogeneïtzat d'atenció a l'usuari mitjançant un centre d'atenció telefònica, mostradors d'atenció al públic i atenció al client intern. Aquesta és una de les accions immediates que efectuarà el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) durant l'any 2015 basant-se en les conclusions recollides en l'informe d'assessorament efectuat per l'empresa Arthur D.Little. Aquest informe, que es va encomanar durant l'abril de 2014, es planteja des del SAAS com una eina per identificar les dificultats de gestió existents amb l'anterior estructura organitzativa. Una de les principals conclusions és que la productivitat del personal assistencial està significativament per sota de la d'hospitals comparables, i que en canvi, el volum de personal està en la mateixa línia.

D'aquesta manera, d'entre les diverses accions que es desenvoluparan de forma immediata durant el 2015, el nou servei homogeneïtzat d'atenció al usuari esdevé com una acció prioritària. El director del SAAS, Lluís Burgués, ha explicat que aquest nou servei d'atenció estarà basat en dos àmbits diferents, "per una banda hi haurà una central de trucades que servirà per canalitzar totes les peticions i, d'altra banda, es crearà un punt de contacte directe entre administratiu i usuari". El director del SAAS ha destacat que l'objectiu d'aquest nou servei "és oferir una major rapidesa en la resolució consultes i, sobretot, homogeneïtzar un servei que està força desarticulat" i ha afegit que "actualment tenim una certa dificultat de comunicació, ja que no donem el mateix missatge en tots els punts d'atenció al públic", fent referència a l'atenció que s'ofereix des de l'hospital i des dels diferents centres de salut. "Cal homogeneïtzar tot el servei per tal de poder oferir una informació el més acurada possible a tots els usuaris, independentment del centre on se sol·liciti", ha admès.

En relació amb la necessitat d'aquest nou servei, el director del SAAS, ha afirmat que "moltes de les reclamacions que tenim i la percepció de baixa qualitat estan produïdes per aquest tipus de gestió" i ha matisat que "en cap cas es tracta d'una mala gestió per part del personal administratiu, sinó d'un problema estructural, ja que manca una homogeneïtzació dels registres clínics i dels criteris d'accessibilitat de tots els centres sanitaris". Pel que fa a la implantació d'aquest nou servei, Burgués, ha assegurat que "el desig és que estigui vigent abans de final d'any" i ha detallat que "aquest divendres es comunicarà al personal administratiu i a partir del setembre s'iniciarà un estudi de sis setmanes per conèixer el perfil de les plantilles". Un cop obtingut els resultats d'aquest estudi, "s'aniran reubicant determinades persones i anirem comunicant nous protocols i noves formacions amb l'objectiu d'anar homogeneïtzant els processos oportuns".

Nou programa informàtic per fer realitat la història clínica compartida

A banda dels canvis que s'efectuaran en l'Àrea d'Atenció a l'Usuari, altres projectes que es realitzaran durant el transcurs del 2015 seguint les conclusions recollides a l'informe de l'empresa Arthut D. Little seran el pas de la història clínica electrònica cap un nou programa informàtic, la implementació d'una nova comptabilitat analítica, un estudi del clima laboral, la homogeneïtzació dels reglaments i l'homogeneïtzació de la relació dels professionals liberals. Pel que fa al termini d'execució d'aquestes mesures, el pas de la història clínica electrònica cap un nou programa informàtic serà la més immediata, ja que s'efectuarà el proper 18 de juliol, durant la nit del divendres al dissabte. En relació amb aquest trasllat d'informació, el director del SAAS, Lluís Burgués, ha demanat "paciència als usuaris", ja que "sempre que es fan aquests treballs poden sorgir complicacions".

Finalment, en relació amb el finançament del SAAS, el director de l'organisme ha destacat que "en els darrers quatre anys s'ha fet un gran esforç per dependre el mínim possible de la subvenció estatal" i ha afegit que "s'ha aconseguit passar dels 16,33 milions de subvenció d'explotació de l'any 2011 als 11,73 milions rebuts durant el 2014". A més, Burgués ha detallat que "amb aquesta disminució de les subvencions estatals el que es pretén es potenciar l'activitat privada", ja que així s'aconsegueix que el SAAS sigui cada cop més autònom i independent.