El director de Sant Joan de Déu alerta que la unitat de radioteràpia pot quedar obsoleta en poc temps

El professional de la salut dirigeix un dels centres més avançats en càncer al món

El director gerent de l'hospital Sant Joan de Déu, el doctor Manel del Castillo, ha declarat aquest dijous, durant la presentació de la gala benèfica d'Andbank contra el càncer infantil, que els tractaments per posar remei a aquesta malaltia avancen a molta velocitat i, per tant, mecanismes que fins ara es fan servir com la radioteràpia o la quimioteràpia convencional queden obsolets en poc temps. Es tracta, per tant, d'unes declaracions que xoquen amb les del titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, qui en reiterades ocasions ha afirmat que la radioteràpia pot esdevenir un dels millors mecanismes per fer front a aquesta malaltia a Andorra.

Del Castillo, que presideix un dels hospitals més avançats al món pel que fa al càncer infantil, ha explicat que els tractaments tenen una evolució contínua i, en el cas de l'hospital Sant Joan de Déu, s'està treballant en un nou mètode experimental que ha aconseguit que infants que es trobaven en fase terminal, "al cap d'un mes i mig estaven anant a l'escola". El tractament es basa en obtenir els limfòcits de l'infant i tractar-los al laboratori per convertir-los en anticossos que només "ataquen" les cèl·lules canceroses del malalt mitjançant dues injeccions. "Això és molt més efectiu que la quimioteràpia o la radioteràpia", ha reiterat.

Tot i això, el doctor ha reconegut que aquest és un mètode molt car, ja que "cada teràpia és diferent per a cada nen" i, en comptes d'haver d'adquirir els medicaments, són els mateixos professionals de l'hospital qui els creen a partir del no-res. "Aquesta és la grandesa de la recerca", ha indicat, posant en relleu la importància de "concentrar" tots aquests casos en pocs hospitals "per poder tenir la màxima experiència i els tractaments de recerca més avançats".