Publicitat
Publicitat

S'endureixen les sancions per blanqueig de capitals

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació de tres lleis amb la finalitat de complir amb les recomanacions del Moneyval relacionades amb el blanqueig i el contraban

El Moneyval, l'òrgan del Consell d'Europa encarregat de lluitar contra el blanqueig de capitals, va emetre un comunicat el passat mes d'abril per demanar a Andorra que compleixi amb determinades qüestions relacionades amb el blanqueig i el contraban, abans del mes de setembre. Es tracta de la darrera fase de la quarta avaluació en què està immers el Principat.

En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació de tres projectes de llei. En primer lloc la modificació del Codi Penal completarà la llista de delictes subjacents del delicte de blanqueig introduint el delicte de contraban. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que fins ara Andorra no tenia tots els delictes tipificats com a delictes, dins la llista dels delictes subjacents, per tant, "amb aquesta modificació, els 21 delictes que té tipificats en aquest sentit el Moneyval, Andorra també els tindrà". Aquesta modificació també implica l'ampliació de la tipificació de l'autoblanqueig, ja que fins ara el Codi Penal només preveia dues de les set conductes que podien ser castigades per aquest delicte. Cinca ha explicat que es tracta de les conductes d'adquisició, possessió, utilització, ocultació i encobriment.

Per una altra banda, s'ha procedit també a la modificació de la Llei de cooperació penal internacional, principalment en dues qüestions. S'ha ampliat la tipificació de les infraccions classificant-les en lleus, greus o molt greus, ja que segons Cinca, "el Moneyval interpretava que el detall d'infraccions greus i molt greus, era molt escàs". De la mateixa manera, s'ha modificat tot el règim sancionador incrementant els imports establerts en la llei actual. Per tant, depenent de si la persona és física o jurídica, i si és subjecte obligat o no, s'hauran de pagar unes sancions que van des dels 600 euros fins a un milió.

Finalment, la tercera de les modificacions s'ha produït en la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, una llei que segons el ministre portaveu, "és un sector que ha evolucionat moltíssim i el seu marc regulador ha quedat obsolet". Per aquest motiu, es pretén fer una reforma global que serà objecte d'un treball més ampli conjuntament amb el sector.

Tanmateix, ara s'ha procedit a la introducció d'alguns requisits d'honorabilitat empresarial i professional, i d'experiència professional de les persones que estan al front de les entitats asseguradores. A més, per respondre a les recomanacions del Moneyval, la modificació aprovada amplia les competències del Govern a la supervisió de les entitats.