El TSJ obliga al Govern a convocar, de nou, 31 candidats suspesos en la convocatòria 2016 per agent immobiliari

L'examen s'ha previst per al pròxim mes de setembre i no tindrà cap cost extra

El Govern ha aprovat un edicte per una convocatòria extraordinària de la prova d'aptitud per exercir la professió d'agent immobiliari perquè els examinats suspesos l'any 2016 puguin tornar a concórrer a l'examen. Aquest edicte respon a la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia, notificada el 20 de març, que declara que es procedeixi a una nova convocatòria, sense costes, prèvia publicació dels criteris d'avaluació de tall. El recurs va ser interposat fa dos anys per un dels examinats que no va superar la prova, al·legant que en la convocatòria formal no s'especificava cap nota de tall per la qual es considerava apte o no el candidat. A partir d'aquest moment, en la convocatòria de l'any següent, la nota de tall es va publicar en l'edicte corresponent, sent d'un 6 sobre 10. Tot i que en primera instància, el Tribunal de Batlles va desestimar la demanda del recurrent, ara el Tribunal Superior ha decidit que tots els criteris han de ser coneguts en convocar la prova i que, per tant, es realitzi un nou examen pels aspirants que no van superar la prova del 2016. 

L'examen s'ha previst per al pròxim mes de setembre. En aquesta convocatòria extraordinària només hi podran concórrer els examinats no aprovats en la convocatòria del 2016, és a dir, 31 candidats, ja que el total de suspesos va ser de 33, però dos van aprovar en la convocatòria del 2017 i ja tenen la titulació. Pel que fa a la convocatòria ordinària del 2018, aprovada en consell de ministres el 31 de gener, el període d'inscripció acaba aquest dijous, 22 de març. La prova d'examen tindrà lloc els 29 de juny a les 10 del matí a la Universitat d'Andorra, no tindrà cap cost per a les persones que el vulguin fer ni tampoc descomptarà les oportunitats per presentar-se a l'examen. 

Des de l'any 2002, el Govern ha convocat anualment una o dues convocatòries de la prova d'aptitud per exercir la professió d'agent immobiliari, fins a arribar, avui dia, a 25 convocatòries. Entre el 2002 i el 2016 van prosperar 23 convocatòries sense la publicació dels criteris d'avaluació i de la nota de tall. 

Modificacions a la Llei dels jocs d'atzar 

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres el decret del text refós de la Llei de regulació dels jocs d’atzar que integra en un text únic totes les modificacions i derogacions introduïdes fins al moment a aquesta llei. D’aquesta manera es dona compliment a les directrius de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, i el finançament del terrorisme; i a la Llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat. 

Les modificacions introduïdes a la Llei de regulació dels jocs d’atzar també han comportat canviar la norma reglamentària afectada, com és el cas del Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ). En aquest sentit, la modificació deroga l’article 21 d’aquest reglament del CRAJ, per tal d’adaptar el text a les directius del Conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat. L’actual Reglament del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar estipulava que les persones amb discapacitat psíquica s’havien d’inscriure en aquest registre, i només podien accedir a les sales de joc si anaven acompanyades d’una persona tutelar.