Un total de 68 alumnes s'examinen a les proves de POBpro

El batxillerat professional sociosanitari creix mentre que el secretariat multilingüe perd interès

El centre de Formació Professional ha celebrat aquest dijous el tercer dia de les proves de batxillerat professional (POBpro), on hi han assistit 68 alumnes, un augment de 10 alumnes més respecte de l'any passat. Pel que fa al batxillerat general (POB), la participació s'ha situat en 250 alumnes, els quals van començar les proves a principi del mes de maig. Respecte a les modalitats escollides pels alumnes, la branca sociosanitària ha vist augmentada la seva demanda respecte d'altres anys, ha passat de 16 inscrits el 2018, a 25 enguany. El secretariat multilingüe, en canvi, ha patit una lleu davallada, passant de 10 inscrits l'any passat, a 6 en aquest 2019. Per cada una de les modalitats hi ha quatre proves específiques de la branca professional escollida per l'alumne, i a banda, proves d'assignatures generals de diferents coeficients, que inclouen llengües, matemàtiques i ciències socials.

Marie Pagès, directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa, s'ha referit també al Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), assegurant que "no ha generat problemes significatius, però si canvis radicals sobre l'organització i el volum de feina". El Permsea va néixer el curs 2010-2011, amb l'objectiu de donar un nou enfocament pedagògic al sistema educatiu d'Andorra, i atribueix un paper rellevant al desenvolupament de les competències i a la capacitat d'actuar eficaçment en situacions reals diverses i complexes gràcies als coneixements, habilitats i experiència adquirida, la qual cosa transforma els processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació regulats fins avui.

En el cas del batxillerat general, els resultats de les proves es donaran a conèixer el 14 de juny, mentre que en el cas del professional, estaran disponibles a partir del 20 de juny. Pels alumnes que necessitin recuperar, hi haurà exàmens de revàlida al juliol, tot i que en el cas que no sigui possible, es faran al setembre. En aquest sentit, Pagès ha anunciat que "no crec que hi hagi gaires alumnes que hagin d'assistir a recuperacions, ja que molts d'ells ja tenen la nota suficient superant únicament les proves ordinàries".