Publicitat
Publicitat

31 aportacions al Pla Nacional de Salut 2020

De les 31 fitxes, 13 provenen de particulars i les 18 restants, d’associacions, institucions representatives, empreses privades o col·legis professionals

El correu habilitat per al procés participatiu del Pla Nacional de Salut 2020 ha recollit 36 correus electrònics entre els dies 29 de setembre i el 26 d’octubre, tal com assenyala el Govern en un comunicat. D’aquests correus, cinc eren de col·lectius o institucions que han demanat una presentació específica que s’ha dut a terme, mentre que els 31 restants són aportacions de particulars o d’associacions, institucions, empreses o col·legis professionals.

En aquest període s’han recollit 31 fitxes de propostes, entre les quals hi ha un elevat grau de variabilitat pel que fa al nombre de suggeriments inclosos per fitxa, les temàtiques tractades, la profunditat amb què s’exposa la consideració a estudiar i la presència més o menys fonamentada de les solucions aportades. De les 31 fitxes, 13 provenen de particulars (42%) i les restants (18) d’associacions, institucions representatives, empreses privades o col·legis professionals.

El Govern fa una valoració molt positiva del procediment participatiu per l’elevat interès suscitat tant entre els particulars com en les associacions. Del primer anàlisi dels suggeriments i de les consideracions es desprèn, segons l'Executiu, que l’estratègia de canvi que dibuixa el PNS 2020 és ben rebuda pels diferents col·lectius del país que concentren les seves aportacions en qüestions de caire operatiu.

Del 27 d’octubre al 23 de novembre la Comissió de Seguiment i Valoració analitzarà tota la documentació i emetrà per a cada una de les consideracions i dels suggeriments una resolució que ha de ser motivada i que en proposi la inclusió o no al PNS 2020. De forma paral·lela s’elaborarà l’informe del procés participatiu, que ha d’incloure cada una de les consideracions i dels suggeriments, de forma anònima, així com la resolució motivada per a cada una.