La candidatura de Caubet i Bofarull queda descartada

El Tribunal Superior decideix no admetre a tràmit el recurs que havien formulat les dues candidates

El Tribunal Superior no ha admès el recurs que Carolina Caubet i Gemma Bofarull havien presentat contra la resolució de la junta electoral d’impugnar la candidatura que havien presentat per representar els assalariats al consell d’administració de la CASS. Així consta en un edicte que ha estat publicat aquest divendres al BOPA.

Cal recordar que la setmana passada la junta electoral va fer pública la resolució segons la qual impugnava la llista integrada per Caubet i Bofarull, ja que aquesta darrera és sotsdirectora del departament de riscos laborals d’una entitat bancària i, segons el que marca la llei, els càrrecs directius de companyies asseguradores, financeres i entitats bancàries no poden aspirar a formar part de l’organisme rector de la parapública, per motiu d’incompatibilitat i inelegibilitat. Aquesta resolució de la junta electoral va venir motivada per la impugnació que havia presentat un altra de les llistes que concorria a les eleccions.

Finalment, doncs, seran quinze les llistes que concorreran a les properes eleccions a la CASS, que tindran lloc el dia 20 de juny. El dia 9 comença la campanya electoral.