El confinament va posar Correus espanyols al límit

L'oficina d'Andorra ha rebut més de seixanta mil visites durant els primers nou mesos de l'any

Durant els mesos més durs de la pandèmia de la Covid-19, l'oficina de Correus espanyols d'Andorra va registrar 15.286 visites. En total, més de 63.000 persones van apropar-se a l'oficina per fer gestions. Quant als motius, el 62% de les visites rebudes corresponen a persones que volien realitzar enviaments o adquirir altres productes i serveis, mentre el 38% de les visites van ser per recollir enviaments registrats i paquets, en molts casos perquè les trien com a punt de lliurament de les seves compres en línia, per la seva ubicació i amplitud horària.

Pel que fa al tipus de productes, destaca el creixement experimentat en la paqueteria, que va créixer un 16% respecte als admesos en el període equivalent de l'any 2019.

També destaca l'important creixement dels enviaments realitzats a través de l'Oficina de Registre Virtual d'Entitats (ORVE). Les oficines de Correus envien digitalitzats els documents dirigits als registres d'entrada de totes les entitats integrades en ORVE (comunitats autònomes, més de 1.100 entitats locals, administració general de l'Estat, Agència Tributària, etc.), agilitant el procés. Aquest servei ha crescut a causa de la seva comoditat i al tancament de nombrosos registres d'ajuntaments i altres administracions durant la pandèmia.

Totes aquestes dades indiquen el creixent potencial de la xarxa d'oficines postals com a canal de venda.