Un 60% de les consultes totals de l'Oficina de l'habitatge són entre juny i setembre

Gran quantitat han estat centrades sobre la reducció del lloguer en cas de formalització d'algun ERTO

Des de la seva obertura el 25 de febrer passat, l' Oficina de l'habitatge ha rebut un total de 279 consultes, 165 –gairebé un 60% de les quals– han estat entre juny i setembre. Quant a les demandes, s'han focalitzat en funció de les accions dutes a terme pel Govern. Així, el gruix més important, un 59,6% de les consultes es concentren amb el consum i el seu repartiment; amb mesures socials; de recuperació de l'habitatge per a ús propi; sobre el preavís que ha de donar la persona llogatera a l'arrendador d'acord amb la llei de mesures urgents; amb el retorn de fiances; i amb la reducció del lloguer en cas de formalització d'alguna suspensió del contracte de treball ( ERTO) a causa de la Covid-19. A més, un 6,8% de les consultes també han estat vinculades amb els ajuts que s'han publicat relacionats amb la situació actual de la pandèmia.

Segons informen des de l'executiu, a principi d'any, que és quan es revisen molts contractes d'arrendament, les demandes de l'oficina es van centrar en l' augment de l'IPC o la pròrroga del contracte, i representen un 9,3% del total de consultes. Per altra banda, la convocatòria dels ajuts a l'habitatge de lloguer va fer que moltes consultes, un 24,3% de les totals, se centressin en aquesta temàtica o en altres tipus d'ajuts econòmics ocasionals o vinculats al pla Renova.

Cal recordar que l'Oficina de l'habitatge va romandre tancada de forma presencial entre el 16 de març i el 29 de maig, i només es va restar operativa a través del telèfon i del correu electrònic. Durant aquest temps es van rebre fins a 77 consultes, relacionades amb procediments a l'hora de deixar l'habitatge, retorns de fiances o pròrrogues de contractes. Tot i així, des de l'oficina reiteren que aquestes demandes no es poden relacionar amb un motiu concret perquè no hi ha dades comparatives que en permetin extreure'n conclusions.

Pel que fa al tipus de consultes, de les 279, 149 han estat per telèfon, 85 per correu electrònic i només 45 de forma presencial. Així, el mes amb més consultes va ser el juliol amb 57, seguit del març amb 41. Tots dos mesos van rebre onze consultes presencials. Segons el tipus de sol·licitants, fins a 210 demandes han estat d'arrendataris, 32 de propietaris i 37 d'altres.