Neix l'Associació per a la defensa del jovent en risc

Té com a objectiu que "cap família es trobi sola"

Amb l'objectiu que "cap família es trobi sola" un grup de famílies preocupades pels infants, adolescents i joves han creat l' Associació per a la defensa del jovent en risc d'Andorra (ADJRA). El fet que s'hagi constatat la problemàtica que "els adolescents que cada dia són més irritables i s'han tornat aïllats en ells mateixos i es neguen a comunicar-se, que no acaben d'estar motivats a l'escola i molts acaben amb dificultats de rendiment escolar o l'abandó de la seva formació" ha estat cabdal per fer el pas per crear-se com associació, asseguren.

L'Associació per a la defensa del jovent en risc d'Andorra, és ja "una associació inclusiva, sense ànim de lucre, que no va en contra de ningú" indica la presidenta, Sandra Cano. Estarà formada també per famílies que no tenen un diagnòstic i necessitarien tenir-lo, perquè és urgent. Segons Cano "ens preocupa l'actitud d'aquest jovent amb relació a la seva alimentació, per les addiccions (incloses les noves tecnologies), i també els comportaments de risc en l'àmbit sexual, social i legal". Una altra de les problemàtiques que preocupa a la nova associació és "l'actitud favorable respecte del consum d'alcohol i d'altres drogues. Consum, abús o dependència tòxica. Perquè un infant, un adolescent o un jove que pateix un trastorn, per culpa d'un consum pot acabar derivant en una malaltia mental". L'associació que presideix Cano explica que "aquesta tipologia de jovent cada cop els hi és més difícil l'entesa a casa, on al final inclús s'arriba a violència filio parental" i afegeix Cano "quan cometen delictes, els primers castigats són els pares". La presidenta de l'associació manifesta que "tots formen part de la societat i aquest jovent són el futur del país", per aquest motiu "volem demanar respecte per totes les famílies, que la gent entengui que no és un problema de pautes educatives, és un problema social que afecta a tota la societat andorrana", indica Cano.

La junta de l'ADJRA es va constituir el passat 2 de març i va escollir com a presidenta Sandra Cano; com a vicepresident, Gaspar Pellicer; com a secretària, Inés Garrido; com a tresorera, Valerie Chica i tres vocals: Ana Pérez, Isabel Rodríguez i Tetyana Viktorova.