Publicitat
Publicitat

93% d'aptes a la POB

L'únic estudiant que no ha superat la prova d'entre els candidats escolars correspon a la modalitat de batxillerat científic i tecnològic, la branca amb més examinands

Un 93% dels candidats, o el que és el mateix, 140 dels 150 alumnes que s'han examinat, han superat la Prova Oficial de Batxillerat (POB) aquest 2015, obtenint així el títol de batxillerat. Dels 150 candidats que s'hi van presentar (138 escolars i 12 lliures) han obtingut el títol 137 escolars i 3 candidats lliures.

L'únic estudiant que no ha superat la prova d'entre els candidats escolars correspon a la modalitat de batxillerat científic i tecnològic, la branca amb més examinands, mentre que l'humanístic i lingüístic, amb 9 candidats, i l'artístic i de la comunicació, amb 19, són les branques amb menys candidats.

En canvi, pel que fa als candidats lliures, el percentatge d'aprovats ha estat del 25%. Dels 12 candidats, 3 han obtingut el títol, 1 ha estat declarat no apte i 5 segueixen el procés d’obtenció del diploma. Cal recordar que els candidats lliures disposen de 5 convocatòries per obtenir el títol de batxiller i que es presenten als exàmens de la POB de manera esglaonada.

El percentatge d'aprovats de la convocatòria d'enguany és lleugerament superior a la de l'any passat, en què van superar les proves un 92% dels candidats.