La nova llei d'educació garantirà la continuïtat dels eventuals sense titulació amb sis anys d'experiència

També inclou canvis en el tractament de la discapacitat i introdueix l'obligació de fer avaluacions periòdiques de la qualitat del sistema

El ministeri d'Educació ja ha enllestit l'avantprojecte de llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà (Losea), que substituirà la llei del 1994, i aquest dijous el ministre Eric Jover l'ha presentat davant la comissió legislativa d'Educació. Tot i que Jover ha assegurat que l'actual text "és una bona llei", s'ha decidit fer un nou projecte de llei perquè calia retocar tots els articles per adaptar-los a la nova realitat educativa, sobretot per la introducció del Permsea, els canvis en el tractament associat a la discapacitat, i els nous conceptes de ciutadania democràtica, sostenibilitat i emprenedoria. 

A més, calia actualitzar els requisits per accedir a la docència, tenint en compte els canvis que hi ha hagut en les titulacions. En aquest sentit, s'ha introduït una disposició transitòria per tal que els eventuals que tinguin un mínim de sis anys d'experiència i amb bones avaluacions, no necessitin complir amb els requisits actuals de titulació i puguin, o continuar sent eventuals o bé presentar-se als edictes per obtenir una plaça fixa. El ministre ha assegurat que aquesta mesura s'ha pres seguint la voluntat de validar l'experiència professional que ja es treballa en altres àmbits. 

Els canvis més rellevants que introdueix la nova llei són el nou capítol dedicat a la qualitat, que fa responsable el Govern del control de la qualitat del sistema, amb avaluacions periòdiques seguint recomanacions internacionals, tant internes com externes, i que serveixin per poder establir plans de millora contínua. 

A més, la llei dona resposta al Conveni de les Nacions Unides relatiu al dret de les persones amb discapacitat, de manera que es passa del model d'integració al d'inclusió, i s'elimina el capítol sobre educació especial per passar a fer-ne referència a cada apartat, especificant que cal fer "ajustaments raonables" en funció de les necessitats de cada alumne. En concret, Jover ha parlat que cal donar el material adequat per als infants amb discapacitat, disposar del suport del programa Progrés o fer canvis en els anys de permanència dins de cada cicle perquè "l'objectiu és tibar cap al seu llindar màxim tots els alumnes, independentment de la discapacitat i del nivell que tinguin".

El nou text també inclou per primera vegada la formació professional i el batxillerat professional, que es desenvolupa conjuntament amb el batxillerat general ja que el nivell del diploma és el mateix. Així, hi ha una part comuna i dos apartats amb les especificitats de cada branca. A més, es clarifica que els certificats de primera i segona ensenyança són emesos pel departament d'Escola Andorrana i, en canvi, el graduat en segona ensenyança, i els diplomes d'ensenyament professional, batxillerat general i batxillerat professional els emet el ministeri d'Educació. 

El ministre d'Educació ha expressat la seva voluntat de poder tancar una llei de consens amb la resta de grups parlamentaris, i per això ha proposat a la comissió legislativa dues opcions: deixar un termini abans que el Govern aprovi el projecte de llei per tal que el puguin treballar, o consensuar-lo per la via d'esmenes. Al final de la compareixença, Jover ha apuntat que informalment els membres de la comissió li han comunicat que prefereixen treballar el text per la via de les esmenes, per la qual cosa la intenció és que el consell de ministres la pugui aprovar i entrar a tràmit parlamentari de cara la setmana vinent.