Els docents podran anar als centres educatius a partir de dilluns per recollir material o fer entrevistes

El Govern assegura que en cap cas és un retorn a l'activitat lectiva presencial

El Govern ha aprovat un nou decret que permet la reobertura parcial dels edificis dels centres educatius a partir del dilluns 18 de maig amb l'objectiu que el personal educatiu pugui accedir a les instal·lacions per recollir material, utilitzar recursos específics o concertar entrevistes presencials. També es preveu que els centres que ho considerin oportú puguin dur a terme determinades activitats d'avaluació presencials de manera puntual. A través d'un comunicat, l'executiu especifica que en cap cas el text preveu el retorn de l'activitat lectiva presencial.

Pel que fa a la recollida de material, el personal docent podrà accedir-hi però sempre caldrà informar a la direcció del centre i acordar un horari. A més, el personal també podrà anar al centre per preparar la represa de l'activitat lectiva, sempre sota la supervisió de la direcció. Quant a les entrevistes amb alumnes o famílies, també seran amb cita prèvia i no podran ser més de cinc persones.

Aquesta reobertura parcial està permesa per als centres escolars públics i privats de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional. També queden inclosos els centres d'ensenyament superior públics i privats i l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM).

En aquest sentit l'executiu considera que els mesos de maig i juny coincideixen amb períodes d' avaluació i d'orientació. Així, de manera més concreta, el decret considera que les activitats d'avaluació són totes les que permeten recollir informació del candidat amb la finalitat d'emetre un judici de valor i poden ser proves escrites, pràctiques o entrevistes orals. A més, el text contempla que a mesura que es reprengui l'activitat econòmica, es puguin continuar les pràctiques formatives dels alumnes, sempre que hi hagi un acord previ i un compromís de garantir el compliment de les mesures higièniques i sanitàries.

Quant a les mesures higièniques i de prevenció, serà necessària la utilització de la mascareta per accedir al centre i caldrà mantenir una distància de seguretat entre persones de com a mínim dos metres. A més, es limita la capacitat dels espais i les aules a un terç i en tots els espais i aules hi haurà d'haver gels hidroalcohòlics.