Una enquesta per conèixer la visió andorrana sobre el recurs hídric i el canvi climàtic

L'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra també vol saber quines estratègies d'adaptació s'haurien de prioritzar segons la població

L'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra ha llençat una enquesta per saber el nivell de coneixement de la societat andorrana sobre els recursos hídrics i sobre el canvi climàtic. Oriol Travesset, investigador de l'observatori, ha matisat que l'enquesta està dividida en dues parts, i a banda de saber el pensament de la població del Principat, també es pregunta quines mesures o estratègies d'adaptació s'haurien de prioritzar. "Primer preguntem si estan d'acord o no amb algunes mesures específiques i després demanem que se'ns prioritzin les estratègies d'adaptació", ha indicat Travesset. Un dels objectius és "tenir la visió de la ciutadania" i saber la seva opinió.

Com a exemple, Travesset ha explicat que proposen algunes mesures controvertides com limitar el creixement turístic, ja que probablement seria una proposta que podria tenir uns beneficis a nivell de recursos hídrics però hi hauria part de la població que no l'acceptaria.

L'enquesta s'emmarca dins un programa europeu i en el marc del projecte 'Piragua', que se centra a estudiar l'efecte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics dels Pirineus. "Treballem conjuntament amb socis francesos i espanyols", ha comentat Travesset, afegint que hi ha una sèrie d'actuacions a nivell dels Pirineus. De fet, ha declarat que "s'estudien les tendències que hi ha hagut als cabals dels rius des dels anys 50 per poder observar alguna disminució del recurs hídric". El projecte també ha de permetre estudiar què pot passar amb el canvi climàtic en el futur, ha dit.

D'altra banda, dins el projecte també hi ha activitats específiques d'Andorra i des de l'observatori estan treballant per disposar d'un model hidrològic que ha de permetre veure què pot passar a nivell de recursos hídrics a Andorra i analitzar estratègies i l'impacte que podrien tenir. Travesset ha especificat que dins d'aquestes mesures "parlem d'estratègies d'adaptació al canvi climàtic". En aquest sentit, des de l'observatori tenen identificades una sèrie d'estratègies i podran valorar quin efecte i beneficis té l'ús de cada una. A més, a partir de l'enquesta, la qual va dirigida a tota la població andorrana i està disponible a   http://bit.ly/piragua_andorra  fins al 22 de novembre, també se sabrà l'acceptació que tindria cada mesura entre la ciutadania.