L’entrada i sortida al territori català queda restringida sense motiu justificat

La Generalitat permetrà el trànsit per Catalunya si el destí final és un territori no afectat per mesures restrictives relatives a la mobilitat

Tenint en compte les mesures establertes aquest dijous per la Generalitat de Catalunya, la frontera del riu Runer continua oberta, si bé l’entrada i sortida al territori català queda restringida sense motiu justificat, informa el Govern aquest dijous en un fil a Twitter. En totes les casuístiques s’ha de portar el certificat autoresponsable de la Generalitat de Catalunya ( https://certificatdes.confinapp.cat/#/) i, si és possible, un document justificatiu.

El Govern recorda que abans de realitzar qualsevol desplaçament a aquest territori cal consultar les últimes informacions, ja que les restriccions poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia. D’acord amb la Generalitat de Catalunya, una de les excepcions és el retorn al lloc de residència habitual. Així, els ciutadans amb residència a Andorra poden desplaçar-se per retornar al país.

A més, es podrà circular per la frontera hispanoandorrana en cas que el desplaçament estigui relacionat amb la cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'ha de portar el certificat d’autoresponsabilitat.

També en el cas d'un desplaçament per anar i tornar al lloc de treball. Els transfronterers poden transitar per la frontera presentant el carnet acreditatiu de la seva condició laboral, així com el certificat d’autoresponsabilitat. Es podrà circular en cas que el desplaçament estigui relacionat amb desplaçaments professionals o per al treball en ruta.

Segons el Govern, es podrà circular per la frontera del riu Ruiner en cas que el desplaçament estigui motivat per assistència a serveis sanitaris o mèdics. Es recomana portar el justificant acreditatiu de la visita mèdica, juntament amb el certificat d'autoresponsabilitat. També es podrà circular en cas que el desplaçament estigui relacionat amb motius de causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Cal destacar que la Generalitat permetrà el trànsit per Catalunya si el destí final és un territori no afectat per mesures restrictives relatives a la mobilitat.

Pel que fa als estudiants poden retornar a Andorra, ja que s'aplica el concepte de retornar al país d’origen. La sortida d’Andorra per retornar al centre educatiu en territori català es pot efectuar en cas que es compti amb el permís de residència a Espanya. El retorn dels estudiants també es pot justificar si l’estudiant ha d’acudir a una convocatòria oficial del seu centre educatiu com ara proves o exàmens.