El col·legi espanyol María Moliner reforça el seu projecte lingüístic

El curs comença amb més recursos per potenciar i desenvolupar l'oferta educativa

El col·legi espanyol María Moliner inicia el proper dilluns el nou curs amb la consolidació del projecte lingüístic a partir de l'oferta de grups flexibles segons el nivell de competència en les matèries de llengua francesa i llengua anglesa, així com un grup d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) i d'iniciació a la llengua del país per l'alumnat de nova incorporació. Per això el centre compta amb un augment en la dotació de professorat, que ja s'ha incorporat al centre en la seva totalitat.

Se suma a aquest pla la consolidació del projecte científic i tecnològic amb pràctiques de laboratori en tots els nivells, en les matèries de biologia i geologia, i física i química. El col·legi espanyol María Moliner pretén, a més, afavorir l'excel·lència educativa i garantir l'èxit dels seus estudiants en l'EBAU.

Així mateix, amb l'objectiu d'aportar un valor afegit a l'oferta educativa a través d'activitats i programes d'índole tant acadèmica com extraescolar, el centre ha programat cinc jornades culturals distribuïdes durant el curs acadèmic, juntament a una àmplia oferta d'activitats complementàries i extraescolars al voltant d'un eix vertebrador: els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS).

Com en cursos anteriors, tota la comunitat educativa participarà activament en el projecte Escola Verda, impulsat pel Govern d’Andorra, i en les activitats propiciades per la Unesco, donada la seva condició d'escola associada a aquesta institució. El curs comença el proper dilluns 10 de setembre, amb la visita de l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, i unes jornades d'acollida, coordinades des del departament d'Orientació Psicopedagògica.