Les 8 excepcions que permeten desplaçar-se a Catalunya

El confinament perimetral de Catalunya i per municipis els caps de setmana ha entrat en vigor aquesta nit passada, segons ha anunciat aquest dijous el govern català. Fem un recull de les excepcions que s'han dictat per frenar l'avanç desbocat de la segona onada.

Mobilitat fora de Catalunya

No es permeten els desplaçaments dels catalans fora de Catalunya entre setmana ni tampoc els caps de setmana. Ni tampoc les entrades d'andorrans.

Quan sí que ells es poden desplaçar fora de Catalunya i nosaltres podem entrar?

  • Per assistir a serveis sanitaris i socials

  • Per obligacions laborals, legals o educatives

  • Per tornar al lloc de residència

  • Per atendre persones vulnerables

  • Per anar a entitats financeres i d'assegurances en territoris limítrofs

  • Per fer actuacions davant d'òrgans públics, judicials o notarials

  • Per fer tràmits administratius inajornables

  • Per fer exàmens oficials inajornables