Els forenses de guàrdia cobraran 640 euros setmanals

El Govern aprova el reglament de sistemes de compensació de la Funció Pública que actualitza el del 2003

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament de sistemes de compensació de la Funció Pública, que serveix per actualitzar els conceptes que han de percebre els funcionaris i la resta d'agents de l'administració per tasques com poden ser les feines nocturnes o en cap de setmana. D'aquesta manera, s'actualitza el reglament que datava del 2003, es dona cobertura legal a algunes de les compensacions que s'estaven pagant i no la tenien i, alhora, s'actualitzen i revisen alguns paràmetres. Una de les principals novetats és que es regula per primera vegada el que han de percebre per les guàrdies forenses el personal mèdic adscrit a l'àrea de medicina legal i forense. Serà 640 euros setmanals.

Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Jordi Cinca, amb aquest reglament l'executiu dona també "compliment" a una de les velles recomanacions del Tribunal de Comptes, que deia que alguns sistemes de compensació no estaven formalitzat per un text legal i que, per tant, calia que existís aquesta cobertura legal. Ara queden "ben establerts" tots aquests conceptes i a més, quantificats, amb la qual cosa, ha afegit Cinca, també s'incideix en una major transparència per als treballadors i per als ciutadans en general.

D'altra banda, Cinca ha explicat que des de fa anys els docents que són destinats al Pas de la Casa perceben un complement mensual de 283,15 euros per un període de tres anys consecutius i, en cas de pròrroga, s'estipula que el que percebran per un nou període d'altres tres anys serà de 311,95 euros al mes. D'aquesta manera, manifesten des de l'executiu, es vol fomentar l'estabilitat del personal docent pels beneficis que això pot comportar per als alumnes. També es fixa que els docents puguin percebre una compensació en el marc de la implantació de les noves tecnologies a l'aula.

Un altre exemple que Cinca ha posat és que es determina la compensació per la disponibilitat i presència efectiva del personal que a l'hivern garanteix la viabilitat. També s'han actualitzat els imports dels complements per a les persones que estan destinades a l'estranger.