Societat 04/10/2022

Els funcionaris es podran prejubilar 5 anys abans amb el 60% del sou i 13 pagues

Hauran d'haver entrat abans del 2015 i portar 30 anys a l'administració

ARA Andorra
1 min
Edifici de Govern.

El pressupost que ha presentat Govern recull un canvi important respecte als funcionaris de l’administració general. Els que compleixin certes condicions es podran prejubilar als 60 com ja passa a Educació o cossos especials. Bàsicament, aquells que estaven abans del 2015 en l’administració i porten 30 anys treballant es poden prejubilar cinc anys abans del que toca. Com ara l’edat de jubilació és de 65 la prejubilació és als 60. Si, com està previst, passa en el futur a 67, l’edat de prejubilació serà 62.

El text recull que “els funcionaris de l’Administració general i de l’Administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball com a funcionaris o treballadors públics de caràcter indefinit de l’Administració abans de l’1 de juny del 2015, i que acreditin un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern cinc anys abans de l’edat de jubilació obligatòria”.

La prestació a percebre “és d’un import igual al 60% del darrer salari brut percebut en el moment d’iniciar-se el període de jubilació voluntària, i es prenen com a base de càlcul els conceptes salarials de sou base, complement de carrera, complement d’antiguitat, complement personal d’antiguitat i complement d’absorció. Aquesta prestació se satisfà als beneficiaris en tretze pagaments anuals, amb una periodicitat mensual, i per mensualitats vençudes”.

El percentatge que percep el funcionari que s’aculli a la jubilació voluntària “roman inalterat vitalíciament”.

stats