L'habitatge, tema estrella entre els informes del raonador

Al llarg del 2019 la institució va tramitar 378 expedients

L’ habitatge va ser durant el 2019 la principal temàtica que va generar més informes tramitats pel Raonador del Ciutadà durant el 2019. Concretament va ascendir a 151 del total de 378 que va tramitar la institució al llarg de l’esmentat any.

En segon lloc, cal esmentar els 69 expedients que feien referència a qüestions socials, com ara les pensions i la CASS (33); els tràmits socials (33); infants i joventut, amb un total de quatre, i discapacitats, amb un. Altres 60 expedients van estar relacionats amb l’administració general. Concretament, 53 amb l’administració general; cinc amb la contaminació acústica i la higiene; un amb institucions penitenciàries i un altre amb la seguretat viària. El sector de la justícia va generar 28 expedients per part del raonador (onze dels quals relacionats amb el saig).

Cal destacar que dels 378 expedients tramitats, 329 han estat resolts. Dels 378 expedients, 101 van ser tractats com a expedients formals escrits, i se'n van resoldre un total de 41, dels quals 24 a favor de l’administració i 17 al demandant. A més, 49 expedients es troben en tràmit i 11 no van ser admesos.