La meitat de les dones participen en el programa de detecció del càncer de mama

Salut ha ampliat la iniciativa a usuàries de fins a 74 anys

El ministeri de Salut ha assolit un percentatge de participació del 50% en el Programa de detecció precoç del càncer de mama, en el qual es van enviar entre el 2018 i el 2019 11.430 cartes a les dones residents d'entre 50 i 69 anys, grup de població amb més probabilitat de patir un càncer d'aquestes característiques. En els mateixos anys es van dur a terme 5.767 mamografies, a les quals s'hi han de sumar 232 casos més que van fer-se un cribratge extern. Salut va detectar 23 càncers, que suposen un 2% del total de la població que es considera que té més risc de patir la malaltia.

El percentatge de participació en el Programa de detecció precoç del càncer de mama ha anat creixent en les diferents rondes que el ministeri de Salut ha organitzat. Si bé entre el 2008 i el 2009 s'hi van sumar prop del 20% de les dones, el percentatge ja va augmentar en la següent ronda, entre el 2010 i el 2011, fins a gairebé el 30%. Entre el 2014 i el 2017 el percentatge es va mantenir prop del 45%. Entre el 2008 i el 2019 la iniciativa del ministeri de Salut va permetre detectar 106 casos de càncer.

El projecte ofereix una mamografia gratuïta cada dos anys, contactant a les dones a través d'una carta on se'ls ofereix participar en el programa de cribratge. Un cop feta la mamografia, si el resultat no mostra cap troballa, les participants tornen a ser convocades al cap de dos anys. Si es detecta alguna anomalia que requereixi estudis complementaris, s'informa la pacient i se li lliura un diagnòstic amb les indicacions corresponents.

Ampliació fins als 74 anys

Seguint amb les recomanacions recollides en la darrera avaluació del comitè director del Programa de detecció precoç del càncer de mama, el ministeri de Salut ha ampliat les edats del grup diana fins a les dones de 74 anys a partir del mes de gener, que s'afegiran a les que ja formaven part del programa, amb edats compreses entre els 50 i els 69.

Així mateix, el ministeri també treballa per iniciar en els mesos vinents un programa de cribratge similar per detectar casos de càncer de còlon, que estarà dirigit tant a homes com dones d'entre 50 i 74 anys. A més, Salut ha encarregat a un doctor especialista l'elaboració d'un protocol d'actuació que permeti aplicar en un futur un cribratge de retinoblastoma. La malaltia és un tumor de les cèl·lules de la retina que sol aparèixer durant la infància i que representa el 3% dels càncers en menors de 15 anys.