Els monitors de lleure hauran de tenir la titulació i ser majors de 18 anys

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament de les activitats de lleure, una regulació llargament reclamada pel sector i que ara veu la llum a l’empara de la llei dels drets dels infants i els adolescents. Amb aquest text, tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, es dona “seguretat jurídica” a les activitats que es duen a terme fora de l’horari lectiu i es fixa les condicions que han de seguir aquestes propostes que el ministre ha subratllat per la importància que tenen en la formació no formal d’infants i joves. Entre les condicions del text s’estableix que hi haurà d’haver un responsable de l’activitat amb titulació de graduat de segona ensenyança i de director de lleure i que aquesta persona haurà de ser major de 21 anys. Pel que fa als monitors, hauran de tenir també graduat de segona ensenyança i de monitor d’activitats de lleure i tenir més de 18 anys.

Filloy ha manifestat que gran part de les condicions que fixa el nou reglament ja estaven sent contemplades per les entitats públiques i privades que duen a terme aquestes propostes de lleure però amb el text es deixen clares certes qüestions com l’abans esmentada de la formació i l’edat necessària per desenvolupar aquestes tasques, o la ràtio de les activitats. En aquest cas, hi haurà d’haver un mínim de dos monitors per a un grup de quinze infants d’entre els 3 i els 11 anys i un per a un grup similar però de joves d’entre els 12 i els 18 anys.

Pel que fa al personal, també s’estipula que hi pugui haver un coordinador amb graduat de segona ensenyança, títol de monitor i major de 18 anys i ajudants de monitors, amb la necessitat que tinguin el graduat de segona ensenyança i ser majors de 16 anys.

El text marca també les diferents tipologies d’activitats de lleure que es poden dur a terme; la necessitat que un 10% de les places es reservin a infants i joves amb discapacitat i que aquests puguin gaudir en igualtat de condicions de les activitats programades i també que les activitats s’hauran de comunicar a Protecció Civil en el cas d’aquelles propostes que tinguin una durada igual o superior a dos nits consecutives.

El titular d'Afers Socials ha destacat que amb aquest reglament es culmina “una feina molt important” que s’ha coordinat des de la taula de joventut.

Estudis musicals


D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat el reglament d'ordenament dels estudis oficials de música, de creació de títols oficials de música i de creació dels centres oficials d'educació musical bàsica del Principat. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, el Govern considera que la creació d'escoles de música oficials és una eina essencial en l'àmbit educatiu, cultural i d'integració social. Per al ministre portaveu, aquests centres han d'esdevenir institucions de referència en el foment del coneixement, l'estudi, la cultura i la pràctica d'aquest art. En aquest sentit, les escoles de música que vulguin convertir-se en oficials hauran d'acreditar els corresponents plans d'estudi i, posteriorment, hauran de ser validats. El reglament també regula la possibilitat de lliurar certificats amb valor oficial i de caràcter estatal que reconegui els coneixements adquirits durant els cursos. L'obtenció dels títols per part dels estudiants podrà ser amb formació presencial o bé com a candidats lliures.

També en matèria educativa, s'ha aprovat el reglament d'ajuts a l'estudi, que desplega reglamentàriament la modificació de la llei aprovada fa unes setmanes. El nou text recull els requisits i les condicions per accedir a les beques i al sistema d'ajuts que tenen com a objectiu compensar les desigualtats econòmiques i socials en l'educació obligatòria i incentivar la continuïtat de l'estudi en el període postobligatori. La modificació de la llei inclou canvis que busquen agilitzar el procés per accedir a les beques, amb accions com la reducció dels tràmits suplementaris o facilitar les tramitacions de les sol·licituds que es presentin fora de termini. Així mateix, es preveuen ajustaments en altres àmbits, com per exemple l'eliminació del requisit del període de residència mínim de tres anys consecutius per poder-hi accedir.