Publicitat
Publicitat

La nova llei de l'allotjament turístic en sis claus

El nou text té com a objectiu principal frenar l'increment dels pisos turístics, que han augmentat un 145% en els darrers anys

El Consell General vota aquest dijous la nova llei de l'allotjament turístic, que té com a principals objectius lluitar contra els pisos turístics il·legals i millorar la qualitat dels serveis que ofereixen els allotjaments del país. Aquests són els punts més destacats del nou text:

Autorització prèvia de la comunitat i registre obligatori
A partir d'ara, tots els habitatges d'ús turístic (HUT) hauran de tenir un número de registre, que haurà de constar obligatòriament quan es publiciti en qualsevol mena de suport, independentment de si la compensació que es percep és econòmica o no. A més, el propietari del pis haurà de presentar una declaració jurada amb l'autorització de la comunitat de propietaris, que podran prohibir aquest ús als estatuts de la comunitat.

Oficina d'atenció al públic per gestionar cinc o més habitatges
Si un propietari té un o dos habitatges dedicats a lloguer turístic no caldrà que faci la inscripció al registre de comerç, ja que es considera que la declaració ja es fa a través de l'IRPF. A partir de tres allotjaments, caldrà que hi hagi una empresa de gestió al darrere. Si aquesta empresa té cinc o més habitatges haurà de tenir, a més, una oficina d'atenció al públic almenys durant vuit hores.

Canvi d'ús obligatori per als edificis amb més del 50% de pisos turístics
Aquest és un dels canvis respecte al projecte de llei que va aprovar el Govern, en el qual el percentatge ascendia al 75%. Quan en un edifici hi hagi més de deu habitatges dedicats a ús turístic i aquests representin més del 50% del total, el bloc haurà de passar d'ús residencial a ús hoteler, de manera que haurà de complir la mateixa normativa de seguretat que aquests darrers i disposar d'una recepció entre d'altres serveis. Aquesta mesura tindrà un període de transitorietat d'un any, i quan entri en vigor la llei, només s'aplicarà per a la vintena d'edificis que ja tenen més del 75% de superfície dedicada a ús turístic.

Classificació hotelera segons inspeccions i reputació
Amb la llei aprovada, es durà a terme una revisió de la qualificació i el nombre d'estrelles dels establiments hotelers. A banda de valorar els equipaments que disposa cadascun, també es tindrà en compte l'informe que faci un client misteriós -una mena d'inspector- i la reputació en línia que tingui l'establiment.

Creació d'un servei d'inspecció
La llei estableix la creació del Servei d'Inspecció d'Allotjaments Turístics, que serà l'encarregat de controlar tots els establiments i imposar sancions quan no compleixin amb la normativa, que podran ser en forma de multes, de suspensió de l'activitat o de clausura de l'establiment. Si un veí detecta que al seu edifici hi ha pisos turístics en situació irregular, ho podrà denunciar i el Govern haurà d'actuar.

Nous tipus d'allotjaments
La llei inclou noves modalitats d’allotjaments atípics que han anat sorgint en els últims temps i que no estaven regulades, com ara el 'glamping' (les cabanes als arbres), les bordes de muntanya (construïdes en sòl no urbanitzable), un allotjament a mig camí entre el rural i el refugi de muntanya i que pot donar sortida, per exemple, a les construccions que hi ha a la vall del Madriu. També s’hi inclouen dos grups d’àrees per a caravanes que no eren al text actual: l’àrea d’estada i l’àrea d’acollida, que es diferencien per les hores que aquests vehicles hi poden estar.