Societat 31/12/2020

L’Oficina de l’Habitatge atén un total de 440 consultes durant l’any 2020

Dominen les demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts de l’administració

Ana
2 min
Habitatges de lloguer. / ARXIU

Andorra la VellaL’Oficina de l’Habitatge, que va començar a funcionar el 25 de febrer d’enguany, ha tancat l’any 2020 amb un total de 440 consultes ateses en diferents modalitats: presencialment, per telèfon o correu electrònic. El servei –ubicat a l’edifici de Casa Motxilla on hi havia les dependències del Servei de Política Lingüística, a la placeta Sant Esteve d’Andorra la Vella– té l’objectiu d’oferir informació, orientació i resoldre els dubtes de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l’habitatge.

Així doncs, l’oficina centralitza i unifica l’atenció en aquesta matèria a través d’un professional especialitzat del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, que compta amb una àmplia formació en habitatge per atendre presencialment les consultes.

Desglossant les dades, del total de 440 consultes; 264 han estat telefòniques, 66 presencials i 110 per correu electrònic. En aquest sentit, es destaca el pes de les consultes a través del telèfon tenint en compte que, a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, l’oficina va tancar l’atenció presencial entre el 16 de març i el 29 de maig. Tanmateix, el telèfon i el correu electrònic van seguir operatius.

Pel que fa a les consultes més freqüents, es destaca que el 31,80% estan relaciones amb demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts de l’administració. És el cas de l’ajut a l’habitatge, el Pla Renova, ajuts ocasionals o el nou Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves. Un 10,89% de les consultes són relatives a informació sobre la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar d’acord amb la llei de mesures urgents. Un 7,50% de les consultes tenen relació amb el preavís del llogater a l’arrendador per rescindir el contracte d’arrendament. També hi ha consultes lligades a la reducció del lloguer en cas de formalització d’una Suspensió Temporal del Contracte de Treball o Reducció de la Jornada Laboral (6,59%), als consums i els seus repartiments (6,50%) i a desperfectes i reparacions (3,18%).

Alhora s’han registrat consultes variades, que representen un conjunt del 33,54% sobre el total, d’entre les quals destaca la informació sobre els requisits i documentació a presentar per sol·licitar l'exempció de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries o el retorn de les fiances.

stats