Els ordinencs s'aferren al quart

La carta impulsada per Lluís Babi se suavitza i es passarà a debatre "quin ha de ser el futurç" de la institució

El quart no té sentit com a institució política, no té competències per actuar ni tampoc té diners per tirar endavant projectes. En això els ordinencs hi estan en bona part d'acord, o almenys els ordinencs presents aquest dimecres a la nit a la reunió convocada per la plataforma ciutadana encapçalada per Lluís Babi, que reclama accions tant per debatre què s'ha de fer amb els quarts com amb l'hotel Casamanya, ara en desús i tancat. 

Però malgrat la inutilitat del quart, els ordinencs es resisteixen a fer-lo desaparèixer. La plataforma s'ha creat per plantejar si realment és necessari seguir mantenint viva la institució o si el millor que pot passar-li és fer-la desaparèixer, i no ha obtingut en cap cas el suport unànime dels presents a la reunió, al voltant d'una trentena. "Forma part de la història d'Andorra i de les nostres arrels", "els quarts han fet molt per Ordino" o "matar el quart és una responsabilitat molt gran" són opinions que s'han pogut sentir durant la trobada.

Per aquest motiu, s'ha acordat suavitzar el to de la carta que s'enviarà al quart per tal que obri el debat sobre el seu futur. Si la pregunta escollida inicialment era "ha de continuar existint el quart d'Ordino?", s'ha acordat modificar-la per "quin ha de ser el futur del quart?". D'aquesta manera, s'obre la porta a avaluar la possibilitat de mantenir-lo viu com una institució històrica, que és el que han defensat bona part dels assistents a la trobada.

Si fos així, es quedaria definitivament sense competències ni béns, ni tan sols l'hotel Casamanya en el cas del quart d'Ordino. De fet, ja es camina en aquesta direcció perquè fa uns mesos es va signar un conveni amb el comú perquè sigui aquest segon qui el gestioni i li trobi una utilitat.

En aquest sentit, s'ha palpat durant la reunió el neguit ordinenc sobre la situació d'aquest bé en desús des de fa més de 15 anys. Han sortit propostes, i fins i tot un dels presents ha proposat ubicar-hi el futur Museu Nacional.

De moment, només s'ha avançat en el contingut de la carta i el debat ha quedat aturat en aquest punt. A l'espera de la resposta del quart, a qui s'ha acordat donar-li un termini més llarg perquè dongui resposta, ja que inicialment se li deixava quinze dies de marge.

Si tot i així no hi hagués resposta, la plataforma ciutadana acudirà el comú perquè convoqui una reunió de poble. L'opció de referèndum, que seria la darrera plantejada, de moment queda descartada per les complicacions legals que suposa organitzar-lo.