Un 54% de la població no es vol vacunar de manera immediata

Un 32% dels ciutadans estan disposats a fer-ho quan arribin els vaccins, mentre que el 7% es nega

Els resultats del tercer Observatori del 2020 que elabora el Centre de Recerca Sociològica (CRES) mostra com el 31,8% de les 742 persones enquestades, de manera aleatòria entre el 16 i el 26 de novembre, estan disposades a vacunar-se immediatament un cop arribi el vaccí al Principat. Tot i això, un 6,9% dels enquestats assegura que no vol vacunar-se ara ni més endavant, mentre que un 37,6% no ho vol fer de manera immediata, ja que s'estima més veure l’evolució de la campanya de vacunació, i un 16,1% diu que prefereix esperar que s’immunitzin primer altres col·lectius com els sanitaris o la gent gran. Això representa que prop del 54% de la ciutadania està disposada a injectar-se la vacuna més endavant. Precisament, el director del CRES, Joan Micó, ha dit que la intenció ha estat entrar al detall sobre els motius pels quals algunes persones són reticents a la medicina, i és per aquest motiu que la segregació de dades representa una reducció considerable respecte de les persones que viuen en països de l’entorn i que no volen vacunar-se.

D'aquesta manera, en relació amb la situació creada per la crisi sanitària, un 87% de les persones manifesten un grau alt o molt alt de preocupació envers les restriccions a les fronteres; un 84,4% estan preocupades per la saturació dels serveis sanitaris; un 84,2% pel que fa a l'incompliment de les normes bàsiques de seguretat com és la utilització de les mascaretes; un 72,2% de les persones enquestades ocupades tenen por a perdre la feina; un 68,3% manifesten un grau alt de preocupació envers l'entrada de turistes a nivell sanitari, i al 67% els preocupa no poder fer front a les factures mensuals, deixant així la preocupació per poder sortir al carrer en un 35,9%.

En aquest sentit, un total de 411 persones, el que representa un 55,4%, considera que les mesures actuals contra la Covid a Andorra ja són les adequades, mentre que el 12% considera que s'haurien de prendre d'addicionals i el 29,3% creu que s'haurien de canviar algunes de les restriccions vigents en l'actualitat. D'aquestes, els enquestats asseguren que s'hauria d'augmentar el control envers la població general (19,9%), reduir les restriccions a bars i restaurants (19%), i obrir les fronteres augmentant el control als turistes (17,2%) a través de la posada en pràctica de tests o la presentació de proves PCR negatives.

Precisament, els efectes del coronavirus estan generant un canvi dràstic en la situació de la vida personal del 23,6% dels enquestats. Un 35,7% diu que pateix uns canvis importants des d'abans de l'esclat de la pandèmia, al 28,2% la situació l'ha afectat de manera poc significativa i el 12,4% reconeix que no ha patit cap canvi. Els aspectes de la vida quotidiana que presenten unes majors afectacions són el distanciament amb familiars (21,2%), la situació a nivell laboral i/o econòmica (19,8%), i la salut, relacionada amb l'estat anímic i psicològic (19,3%). Així, segons ha explicat Micó, en una escala de l'1 al 5, el 4,6% de la població reconeix estar deprimida i un 18% no ho està gens.