Publicitat
Publicitat

Les ràdios privades demanen racionalitzar els drets d'autor per la programació musical

La Unió de Ràdios Privades d’Andorra (URPA) ha tramès una carta al ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en què mostra la seva "enorme preocupació" per les tarifes i critica la manca de detalls en els conceptes per a la determinació de les quotes a abonar

La Unió de Ràdios Privades d’Andorra (URPA), formada pels grups Flaix, Cadena Pirenaica, Premandsa i Prisa Radio a Andorra, ha tramès una carta al ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en la qual mostra la seva “enorme preocupació” per les noves tarifes generals, que asseguren que han estat fixades sense negociació prèvia, que els ha tramès la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV). L’URPA, demana que les tarifes pels drets d’autor haurien de estar perfectament detallades i s'haurien d'establir en funció dels ingressos obtinguts per la programació musical. En aquest sentit, assenyalen que les emissores poden obtenir diferents ingressos que no estan vinculats a l'explotació comercial del repertori musical, posant com a exemple que a la ràdio parlada els ingressos de publicitat poden ser alts i, en canvi, es fa un ús de la música molt menor.

L’entitat de ràdios privades sol·licita “la reconsideració en l’aplicació de la gestió dels drets d’autor no només pel sector que nosaltres representem, sinó també per a la resta de sectors del país, per tal que la recaptació sigui equitativa al nombre d’habitants censats a Andorra”. L’URPA considera que és “imprescindible que de la tarifa i, conseqüentment, de la quota que ha de remunerar l’emissora a l’entitat de gestió, es desglossin cadascun dels conceptes pels quals s’abona l’esmentada tarifa. És a dir, la tarifa ha de determinar de manera clara i objectiva el valor per l’explotació del dret corresponent”.

Afegeix, en aquest sentit, que “és important separar el dret de reproducció del dret de comunicació pública. Si bé les emissores exploten efectivament el dret de comunicació pública, el dret de reproducció no és més que un acte purament instrumental que no conté cap valor econòmic”. Les tarifes distingeixen entre les emissores en què la música és el “component principal” i “altres emissores”, la qual cosa critica l’URPA, perquè “no es defineix quan es considera que l’ús de música és un component principal”. Això, segons l’URPA, pot provocar una inseguretat jurídica a les ràdios.

Així, demana que es tingui en compte el que anomena “rellevància d’ús”, que hauria d’especificar-se en tres categories: principal, significativa o secundària. És a dir, les ràdios privades demanen que “convindria vincular els ingressos que les emissores obtenen per l’explotació del repertori amb la rellevància d’ús que fa l’emissor”.

Així mateix, critiquen que les tarifes pels ingressos de taquilla pels concerts que organitzen les emissores són “elevades” en comparació amb d’altres països europeus, la qual cosa -considera l’URPA- fa insostenible la seva organització. 

Manca de dades d'audiència

Finalment, l’URPA critica també “la greu discriminació que suposa que emissores foranes es repeteixin a Andorra sense que se les apliqui cap tarifari en matèria de drets d’autor, sent Andorra Telecom -entitat de caràcter públic- qui els aboni”, i també la manca de dades d’audiència que “puguin determinar amb exactitud la rellevància en la comunicació pública de les nostres emissores per tal de determinar amb millor precisió les tarifes sobre drets d’autor i drets veïns”.