El programa Escoles Verdes arriba al 80% dels alumnes del país

Fins a la data hi ha 21 centres educatius que hi participen

Actualment al país hi ha 21 escoles que participen en el programa Escoles Verdes, que corresponen a un total de 8.958 alumnes dels 11.273 que hi ha al Principat. Això representa un 80% del cens escolar dels tres sistemes educatius dels quals disposa Andorra. La voluntat del Govern de continuar amb el desplegament del projecte d'Escoles Verdes fins a assolir el 100% de la participació i la idea de fer partícips els joves d'un model més sostenible es va reforçar a finals del 2019, quan el Consell General va aprovar la declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. Una mesura que preveu impulsar campanyes educatives a les escoles i reflexionar sobre la importància de la preservació del medi ambient. És per això que els pròxims cursos escolars es consideren decisius per poder assolir l'objectiu d'arribar al 100% d'Escoles Verdes.

El programa Escoles Verdes va néixer el curs 2010-2011 a iniciativa dels departaments de Medi Ambient i d'Educació del Govern, sota la gestió i dinamització d'Andorra Sostenible. El marc general del projecte està centrat a esdevenir un punt de trobada i intercanvi de les idees, iniciatives i accions ambientals que es porten a terme als centres escolars del país i que impliquen tota la comunitat educativa amb l'objectiu de formar ciutadans en la conservació i millora del medi ambient.

Les línies mestres del projecte inclouen, entre d'altres, millorar el coneixement del medi ambient del país i de la cultura de la sostenibilitat en l'entorn educatiu; ambientar els centres educatius, vetllant per la millora de la gestió dels recursos a l'escola, així com la introducció de la sostenibilitat en el currículum escolar; implicar tota la comunitat educativa dels centres i les administracions en un projecte comú, o dinamitzar una xarxa d'intercanvi i comunicació entre centres educatius.

Com puc formar part d'Escoles Verdes?

El desenvolupament del projecte Escoles Verdes es divideix en cinc fases entre les quals es porten a terme passos com conèixer l'estat ambiental del centre i les motivacions de la comunitat educativa; establir els objectius i les línies d'actuació que l'escola creu necessari treballar per millorar la seva ambientalització; dissenyar i programar accions de treball a curt i mitjà termini; avaluar el funcionament i l'èxit d'aquestes accions implementades, i compartir-les i comunicar-les a tota la comunitat educativa i als participants del projecte Escoles Verdes.

Aquest projecte es pot dur a terme en un únic curs escolar o bé dividir aquest camí en diversos cursos. En aquest darrer cas els centres escolars són incorporats al projecte Escoles Verdes com a membres observadors i són convidats a participar en determinades activitats i dinàmiques del projecte. En el moment en què una escola observadora assoleix tot el procediment es converteix en membre de dret del projecte.