Publicitat
Publicitat

Els propietaris de vehicles elèctrics, exempts d'abonar la taxa de circulació durant tres anys

El projecte de llei inclou diverses modificacions en el Codi de Circulació per tal de regular la matriculació de vehicles elèctrics així com l’obligatorietat d’informar a la carta groga sobre el grau d’emissions de CO2 o el tipus de motor EURO

El ministre de Transports, Administració Pública i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, ha presentat, aquest dimecres a la tarda en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el projecte de llei que s'ha aprovat per tal de fomentar l'adquisició de vehicles elèctrics al Principat. En aquest sentit, després d'exposar les diferents modificacions que comportarà aquest projecte de llei en el Codi de circulació, la Llei de propietat horitzontal i la Llei de la taxa sobre tinença de vehicles, Alcobé ha destacat que totes les persones que adquireixin un vehicle elèctric quedaran exemptes d'abonar la taxa de circulació durant un període de tres anys a partir de l'entrada en vigor de la Llei així com la taxa d'atribució de placa de matrícula personalitzada.

El projecte de llei inclou diverses modificacions en el Codi de Circulació per tal de regular la matriculació de vehicles elèctrics, i inclou l’obligatorietat d’informar a la carta groga sobre el grau d’emissions de CO2 o el tipus de motor EURO. En aquest sentit, fent referència a les tributacions per la taxa de tinença de vehicles, Alcobé ha detallat que actualment turismes, furgonetes, camions, autobusos i vehicles especials "tributaven en base a la cilindrada, a partir d'una fórmula de l'any 1993" i ha afegit que "amb aquest projecte de llei proposem una fórmula innovadora i molt aliniada als objectius mediambientals, ja que la tributació anirà associada amb el grau de contaminació i no pas amb el cabalatge del motor". Així, Alcobé ha detallat que per catalogar els vehicles en funció d'aquests paràmetres, s'utilitzarà una mesura estandarditzada com és l'emissió de CO2 i ha assegurat que "amb aquest barem pretenem afavorir als vehicles menys contaminants i penalitzar a aquells que ho fan més".

En el cas dels turismes i furgonetes la modificació tindrà efecte sobre els vehicles matriculats a partir del 2009, de manera que en lloc de calcular la taxa a partir de la potencia fiscal del vehicle (CVF) es farà tenint en compte les emissions de CO2. El preu de la taxa que proposa el projecte de llei anirà des dels 24 euros per als turismes amb emissions inferiors als 120 g/CO2 fins als 192 euros per als que tinguin emissions superiors als 200 g/CO2. Pel que fa a les furgonetes es preveu que durant el primer any d’aplicació de la llei tinguin un 50% de bonificació i durant el segon any una bonificació del 25%. D'altra banda, per a tots aquells vehicles matriculats abans de l'any 2009, Alcobé ha afirmat que "haurem d'aplicar la taxa en funció de la cilindrada, ja que l'administració no té coneixement de les dades d'emissió de CO2 fins a l'any 2009". No obstant això, en relació a tots els vehicles matriculats abans de 2009, el ministre ha destacat que "tots els titulars podran optar per tributar per la taxa d'emissió de CO2 sempre que portin el certificat del fabricant o acreditin l'emissió a partir d'una medició reglamentada".

Quant als camions i autobusos, la taxa també deixarà de variar en funció de la potència i passarà a dependre de la classificació del motor EURO. Les quantitats també oscil·laran entre els 24 euros, per als motors EURO 6, i els 192 euros, per als motors EURO 3 o inferiors, i amb les mateixes bonificacions que per a les furgonetes. Pel que fa a les motocicletes, els remolcs i els vehicles especials, així com per als turismes i furgonetes anteriors al 2009, les taxes s’apujaran entre 1 i 11 euros, per tal d’actualitzar els seus valors.

D’altra banda, per tal de facilitar la instal·lació dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics, el projecte de llei modifica la Llei de propietat horitzontal per permetre a qualsevol propietari instal·lar punts de càrrega a la plaça d’aparcament. Aquesta instal·lació, però, seguirà una reglamentació específica. Finalment, el projecte de llei preveu en un termini de sis mesos el desplegament de tres reglaments: el Reglament del programa d’ajuts 2016: Engega 0e, el Reglament de procediments de la ITV per a vehicles de mobilitat elèctrica i el Reglament de la instal·lació dels punts de càrrega.

13 anys, l'antiguitat mitjana dels turismes andorrans

Un cop finalitzada la presentació del projecte de llei, Alcobé ha aprofitat per detallar l'antiguitat del parc mòbil actual de turismes que presenta el país. Així, el ministre ha precisat que els turismes andorrans presenten una antiguitat mitjana de tretze anys, que "és una xifra relativament elevada". D'altra banda, en relació amb el nombre total de turismes, Alcobé ha concretat que "actualment les carreteres andorranes compten amb 53.000 turismes matriculats que estan en circulació, dels 70.000 que consten al registre de vehicles".

ITV comunicades via SMS

En relació a les tasques que des del Govern s'estan realitzant per millorar els tràmits administratius, Alcobé ha confirmat que a partir d'aquest dilluns, 19 d'octubre, "es comunicaran les ITV del pròxim mes per via SMS".