El registre de discapacitats arriba el 2017 a 1.406 persones, 277 més que el 2016

Al llarg de l'any passat també van incrementar-se les pensions de solidaritat que es van atorgar

Fins a 1.406 persones estaven inscrites al registre de discapacitats en finalitzar el 2017, una xifra que suposa un increment de 277 respecte de l’any anterior, quan n’hi havien 1.129. Així ho reflecteixen les dades de la memòria de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal corresponent a l’activitat de l’any passat que s’ha fet públic aquest dimarts i que concreta que al llarg del 2017 es van estudiar 393 expedients per valorar el grau de menyscabament, dels quals 320 van ser favorables i 73, desfavorables, tal com ha explicat la coordinadora d’Afers Socials, Mercè Pascual.

Aquest increment de persones registrades amb una discapacitat, segons la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, “no és alarmant” i respon, molt especialment, a una detecció “primerenca”. D’aquesta manera, ha fet èmfasi en el fet que “es detecten molts casos molt més aviat”, la qual cosa és valorada de manera favorable ja que això contribueix a “millorar la qualitat de vida” d’aquestes persones. En aquest sentit, posa en relleu que abans “els pares tardaven més” en fer que els fills fossin valorats i ara s’opta per aquesta opció més aviat. De fet, tal com ha concretat Pascual, dels casos nous 84 són menors.

També s’incrementen durant el 2017, respecte del 2016, les pensions de solidaritat per a les persones amb discapacitat i per a la gent gran. D’aquesta manera, al llarg del 2017 es va atorgar 40 ajudes a persones amb discapacitat, sobretot psíquica i física i psíquica. D’aquesta manera, es va acabar l’any atorgant 180 pensions de solidaritat per a aquest col·lectiu, front les 150 de l’any anterior. El pressupost que s’hi va destinar va ser de dos milions. Quant a les pensions de solidaritat per a la gent gran, cal destacar que al llarg de l’any passat es van valorar 102 expedients, 62 dels quals van ser favorables i 30 desfavorables, altres 10 estan pendents de documentació. D’aquesta manera es passa de les 754 beneficiàries del 2016 a les 798 del 2017, amb un pressupost de 3,8 milions. Fenoll ha destacat, en aquest cas, que l’increment pot venir derivat d’un major coneixement d’aquestes ajudes.

Entre els diferents programes que integren aquesta àrea, cal destacar els del lleure, des de la infància fins a l’edat adulta. En aquest sentit, Fenoll ha remarcat que una de les qüestions que més valoren les persones amb discapacitat és el desenvolupament d’activitats en el context inclusiu, així com també la inclusió laboral. De fet, ha afegit que els programes que s’impulsen des del ministeri volen “cobrir” més aspectes dels “estrictament necessaris, perquè visquin i visquin bé”. En aquest sentit, el programa Integra vetlla pel lleure entre els infants dels 3 als 12 anys i se’n van beneficiar divuit infants; l’Integra Plus va tenir sis beneficiaris de joves d’entre els 13 i els 18 anys i també es va fer una prova pilot iniciada per la Fundació Privada Tutelar per al lleure en adults, que va resultar satisfactòria i ara es gestiona des d’Afers Socials. En aquest cas, el pressupost que es va destinar a aquests projectes de lleure va ser de 86.907 euros.

Altres accions, incloses en l’acompanyament a la vida autònoma, han suposat que nou persones puguin viure en pisos amb suport gràcies al projecte ‘Me’n vaig a casa meva’ i ara com ara es valoren quatre casos nous. Pel que fa al projecte d’assistent personal, es va formar a disset persones de les quals tretze estan acreditades. Pel que fa als beneficiaris, hi ha una persona dins el projecte i es van fer dues valoracions que no van prosperar.

Altres dades indiquen que 22 persones es van beneficiar del programa de formació sociolaboral, quinze de les quals van disposar d’un contracte a temps complert i set a mitja jornada. En aquest projecte en concret cal destacar que hi va haver vuit valoracions noves, de les quals quatre es van incorporar al programa, dos es van desestimar per no tenir el perfil adequat i altres dos van ser derivats al Servei d’Ocupació. A més, es van tancar quatre expedients, un per l’assoliment dels objectius, un altre per la impossibilitat de la persona de seguir treballant (la qual cosa va fer que optés a la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat), un altre cas que va passar als programes de foment de l’ocupació i un altre a una empresa ordinària. Precisament Fenoll ha destacat la xarxa d’empreses inclusives i que s’hagi erradicat els contractes de baix rendiment.

Iniciatives de futur

Quant a nous projectes que es poden impulsar aquest any hi ha un programa de suport als germans de persones amb discapacitat, per al qual Afers Socials treballa en col·laboració amb Salut Mental, i un altre per als joves amb “altes necessitats de suport” perquè després de l’època escolar continuïn tenint recolzament en la inclusió social. Aquest darrer, tal com ha explicat Fenoll, respon a una demanda que havia expressat l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea), ja que trobaven a faltar un projecte que servís per a la inclusió després de l’edat escolar. La prova pilot d’aquest programa es pot dur a terme aquest estiu.