El fons de reserva de la jubilació de la CASS recupera els 53,1 milions perduts el 2018

Rascagneres apel·la al futur govern a prendre mesures immediates per "mantenir la sostenibilitat del sistema" i advoca per un pacte d'estat

Els fons de reserva de jubilació de la CASS va tancar el 2018 amb pèrdues significatives a causa dels mals números registrats a les borses d'arreu i també als baixos, per no dir nuls, rendiments de les inversions fixes fruit de les 'guerres' geopolítiques. Tal com indiquen les dades presentades aquest dijous a la tarda pel president de la comissió gestora del fons de jubilació de la CASS, Josep Delgado, l'any passat es van perdre un total de 53,1 milions d'euros en inversions a la borsa, el que dibuixa una rendibilitat negativa dels actius financers de -4,12%.

Tot i això, la xifra total de despesa es va reduir fins als 6,9 milions de pèrdues gràcies a les cotitzacions de la branca de jubilació que van aportar un total de 46,2 milions d'euros, diners aportats després de pagar les jubilacions de l'any. Tot plegat finalment ha deixat una pèrdua de 3,8 milions d'euros en la cartera d'inversions del fons de reserva que va quedar amb un total 1.243 milions a l'acabar el 2018 front als 1.246,6 que hi havia al final del 2017.

Malgrat aquestes dades negatives al tancar l'any, a l'inici del 2019 la situació s'ha revertit i s'han pogut recuperar totes “les pèrdues latents”, ja que en cap moment s'havien venut les inversions a borsa. Entre gener i abril i ha hagut un creixement del 6,13% enfront del negatiu del -4,12% de l'any passat, el que ha suposat recuperar les pèrdues i començar a generar ingressos.

Per tot plegat, Delgado ha justificat que ha estat un any “molt dolent” per les borses i també per les rendes fixes. De fet, ha destacat que només el 2015 i el 2018, tenint en compte els darrers 27 anys, s'ha donat aquesta casuística on ni la borsa ni les rendes fixes han donat rendibilitat. Per això ha catalogat els números d'“anormals” tenint en compte la inèrcia passada, però “normal” comparats amb altres fons d'inversió de “països civilitzats” com Andorra durant l'any passat. “Estem on hem d'estar, no gestionem millor ni pitjor que altres països”, ha exemplificat Delgado. “Quan hi ha una caiguda de la borsa ràpida és normal, ens hem d'acostumar a conviure amb la volatilitat tot i que la recuperació després no és tan ràpida”.

Una inversió que no dona rendibilitat

Una de les premisses del fons de reserva de jubilació és la de “guanyar la cursa a la inflació” per poder mantenir el poder adquisitiu de les pensions i la llei marca que ho ha d'aconseguir posant, com a mínim, el 50% de la cartera d'inversions en renda fixa i monetària. Una missió que fins a dia d'avui s'està complint, però que el futur es dibuixa força negre. En els darrers deu anys el diferencial entre l'IPC d'Andorra i la rendibilitat obtingudes pel fons d'inversió han estat del 1,75%, mentre que si es té en compte els darrers cinc anys el diferencial ja baixa fins als 0,49%.

Però el futur encara és més complicat perquè les previsions de les rendes fixes per aquest 2019, tant dels estats com de les empreses, no donen la rendibilitat suficient per superar els costos de gestió i la inflació. “Allà on la llei ens marca que hem d'invertir més no hi ha on invertir, però això hem d'anar a borsa”, ha apuntat Delgado. Finalment, una de les altres conclusions dels resultats d'aquest any passat és que els costos bancaris i de gestió de les inversions s'han reduït a mínims històrics i han passat del 0,33% al 2015 al 0,17% el 2018. Un fet que s'explica per la negociació mantinguda amb les entitats financeres que ha permès reduir el cost de gestió i també perquè el propi fons de reserva ha passat a gestionar directament més diners.

Rascagneres demana un pacte d'estat

La roda de premsa també ha servit per tornar a presentar el balanç de la CASS de l'any passat que va tancar amb un dèficit a la branca general de prop de 30 milions d'euros. En vista a aquesta situació i també tenint en compte la branca de jubilació, el president del consell d’administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, ha tornat a insistir que “és imprescindible prendre decisions per mantenir la sostenibilitat del sistema a deu anys vista”. El president ha insistit en la defensa de l'augment de les cotitzacions de jubilació del 12 al 18%, una de les mesures recollides pel darrer l'estudi actuarial, perquè “tot els països petits de l'entorn tenen el doble de cotització que nosaltres”.

Per tot plegat, Rascagneres ha reconegut que qualsevol decisió que comporti “un cost social i polític” és millor fer-ho amb “un pacte d'estat”. Per això ha criticat aquells que han posat en dubte que “sense fer res” el sistema es pot mantenir i seguir pagant les pensions. En aquest sentit, Delgado ha celebrat que fa vuit anys algunes formacions ho qüestionaven i ara no n'hi ha cap que dubti que s'ha d'actuar per salvar el sistema. Finalment, Rascagneres també ha apuntat que el nou estudi actuarial veurà la llum a finals d'aquest any.

Ja n'hi ha 37.000 amb metge referent

El balanç de l'any passat a la CASS també ha presentat que ja hi ha 37.000 assegurats que han decidit ja quin és el seu metge referent. Unes dades que per la directora de la CASS, Joaquima Sol, és una xifra “molt bona” i que dibuixa una bona tendència i acceptació de la nova via preferent.